Projednané zákony

 • 21. 3. 2010

  Zákony projednané na 15. schůzi a komentář (7. období)

  Projednaný pořad 15. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 17. – 19. březen 2010.
  Audiovizuální služby, rostlinolékařská péče, dluhopisový program, elektronické registry, petice (privatizace OKD, nádražní budova v Ústí n. Orlicí, zákon o cenách, spalovna v Rybitví), posílení kontingentu v Afgánistánu na r. 2010, akční plán pro městskou mobilitu, normy pro přiznávání mezinárodní ochrany, evropská občanská iniciativa, , .. [31 tisků]

 • 12. 12. 2009

  Zákony projednané na 14. schůzi a komentář (7. období)

  Projednaný pořad 14. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 10. – 11. prosince 2009.
  Prevence závažných havárií, spotřební daně, životní minimum, krajské referendum, petice (vzděláváním proti krizi), výroční zprávy ČTÚ, ÚSTR, .. [25 tisků]

 • 6. 11. 2009

  Zákony projednané na 13. schůzi a komentář (7. období)

  Projednaný pořad 13. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 5. listopadu 2009.
  Práva akcionářů, rozpočtová pravidla, vlastnictví letiště Praha-Ruzyně, Státní fond rozvoje bydlení, pedagogická činnost, bezplatné přidělování povolenek, Evropská komise a vnitrostátní parlamenty, reforma evropského finančního dohledu, .. [15 tisků]

 • 10. 10. 2009

  Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (7. období)

  Projednaný pořad 11. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 7. – 8. října 2009.
  Práva a povinnosti cestujících v želez. dopravě, stavební zákon (podzemní stavby), náprava nekompatibility zákona o EIA, právo na informace o životním prostředí, cenové regulace, ochrana přírody a krajiny, povodňové dluhopisy, veřejné zakázky (černá listina), posun účinnosti realizace státních maturit, urychlení výstavby dopravní infrastruktury, zpráva ÚOOÚ a ČNB, volba mpř. dozorčí rady SZIF, .. [35 tisků]

 • 6. 10. 2009

  Zákony projednané na 12. schůzi a komentář (7. období)

  Projednaný pořad 12. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 5. října 2010.
  Janotův balíček (opatření ke snížení deficitu státního rozpočtu), zákon o platu (snížení platu ústavních činitelů), .. [2 tisky]

 • 12. 9. 2009

  Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (7. období)

  Projednaný pořad 10. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 11. září 2009.
  Rozšíření ustanovení Ústavy o možnost za které je možné rozpustit sněmovnu (prezident, demise vlády a 3/5 většina poslanců), náhrady mezd při volbách, .. [3 tisky]

 • 24. 7. 2009

  Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (7. období)

  Projednaný pořad 9. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 22. – 24. července 2009.
  Sčítání lidu, úrazové pojištění zaměstnanců, právo shromažďovací, dohled nad finančním trhem, oběh osiva a sadby, platební služby na vnitřním trhu, nakládání s ohroženými druhy živočichů a rostlin, ochrana přírody a krajiny, sběr baterií a akumulátorů, zrušení Zajišťovacího fondu záložen, novela daňového řádu, exekuční řád, civilní letectví, spotřební daně, celní správa, značení lihu, vojáci z povolání, převody bytů do osobního vlastnictví, poplatky z podnikových ubytoven, .. [45 tisků]

 • 18. 6. 2009

  Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (7. období)

  Projednaný pořad 8. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 17. – 18. 6. 2009.
  Podmínky v advokacii, domácí násilí, změny v příspěvku na péči, obchod s vojenským materiálem, dluhopisový program, zkrácení doby odepisování majetku, slevy na pojistném soc. zabezpečení, změny v insolvenčním řízení, zákon významné tržní síle a jejím zneužití, opatření na podporu hospodářského růstu a sociální stability, střet zájmů (vyjmutí ředitelů a ved. zaměstanaců škol), návrh na zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, zpráva o činnosti veřejného ochránce práv, návrh na působení vojenských sil v zahraničí pro rok 2010, .. [26 tisků]

 • 7. 5. 2009

  Zákony projednané na 6. schůzi a komentář (7. období)

  Projednaný pořad 6. schůze Senátu PČR (7. funkční období) 6. – 7. 5. 2009

 • 27. 3. 2009

  Zákony projednané na 5. schůzi a komentář (7. období)

  Projednaný pořad 5. schůze Senátu PČR (7. funkční období ) 26. – 27. 3. 2009

Strana: 1 2 3