Výbor pro evropské záležitosti

 • 2. 10. 2006

  Zelená kniha - Evropská strategie pro energii

  Senátní tisk č. K 72/05
  zpravodajská zpráva pro VEU Senátu PČR

 • 4. 6. 2005

  Test subsidiarity v aktech evropského práva

  Zpravodajská zpráva pro VEU
  k testu dodržování principu subsidiarity (Třetí železniční balíček)

 • 3. 2. 2005

  Vládní Strategie udržitelného rozvoje pro ČR

  K vládnímu dokumentu
  Strategie udržitelného rozvoje České republiky

 • 2. 2. 2005

  Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům

  K návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice č.98/71/ES o právní ochraně průmyslových vzorů

 • 25. 3. 2004

  Zpráva VEI k návrhu Koncepce směřování ČR v rámci Evropské unie

  V měsících bezprostředně předcházejících vstupu České republiky do Evropské unie Vláda ČR připravila a svým usnesením ze dne 11.2.2004 vzala na vědomí návrh Koncepce směřování ČR v rámci Evropské unie. Záměrem vlády bylo podrobit následně tento návrh celospolečenské diskusi a její výsledky pak promítnout do finální verze koncepce, jejíž schválení se předpokládá ještě v dubnu 2004.

 • 23. 2. 2004

  Zpráva o činnosti Výboru pro evropskou integraci

  Ve 4. funkčním období se počet členů Výboru pro evropskou integraci (dále jen "výbor") zvýšil na 11. Předsedou výboru byl opět zvolen senátor Jiří Skalický, místopředsedy výboru se stali senátorka Helena Rögnerová, senátor Luděk Sefzig a senátor Jaroslav Šula. Dalšími členy výboru byli senátorka Alena Gajdůšková a senátoři Adolf Jílek, Vladimír Kulhánek, Eduard Matykiewicz, Miroslav Škaloud, Karel Tejnora a Vladimír Železný.

 • 22. 9. 2003

  Stnovisko VEI k návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu

  Stanovisko Výboru pro evropskou integraci Senátu PČR
  k návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu
  se stanoviskem k pozicím České republiky na nadcházející mezivládní konferenci

 • 22. 4. 2003

  Usnesení Senátu k připravované ústavní smlouvě EU (22.4.2003)

  Kromě standardního postupu, kdy Senát projednává zákony schválené ve sněmovně, přichází také s vlastními iniciativami. Prvou z takovýchto iniciativ ve čtvrtém volebním období je stanovisko k připravované ústavní smlouvě EU, které bylo přijato na čtvrtém zasedání Senátu dne 17.4.2003. Toto stanovisko bylo iniciováno Výborem pro evropskou integraci a věnuje zvláštní zřetel na vymezení kompetencí a postaveni národních parlamentů v EU.

 • 7. 1. 2003

  Jsem členem Výboru pro evropskou integraci

  Podle jednacího řádu Senátu § 37 může být Senátor členem pouze jednoho výboru. Členem dalšího výboru může být pouze, jde-li o členství ve výboru organizačním a výboru mandátovém a imunitním