Volba soudce ústavního soudu - JUDr. V. Kůrka (8.12.2005)

Senát PČR na své 8. schůzi dne 8. prosince 2005 vyslovil souhlas se jmenováním JUDr. Vladimíra Kůrky, novým soudcem Ústavního soudu ČR. V tajné volbě se pro jeho kandidaturu vyslovilo 61 ze 65ti přítomných senátorů. Vyslovit souhlas s touto volbou doporučil plénu svým usnesením Ústavně právní výbor. Jmenováním JUDr. V. Kůrky dosáhl Ústavní soud po dvou letech plného počtu 15 soudců.

Sedmapadesátiletý Vladimír Kůrka je od roku 1996 soudcem Nejvyššího soudu. V jeho rámci pracuje jako člen soudního občanskoprávního kolegia.

Vladimír Kůrka je považován za vynikajícího soudce vrcholného orgánu obecného soudnictví. Věnoval se především agendám procesní, bytové, restituční a agendě výkonu rozhodnutí a exekucí. Je členem zkušebních komisí České advokátní komory a Ministerstva spravedlnosti. Lektorsky působí v Justiční akademii. Má za sebou také publikační činnost. Je například spoluautorem právnické příručky o výkonu rozhodnutí v soudním řízení vydané loni. Podílel se rovněž na tvorbě publikace o vlastnictví a nájmu bytů z letošního roku.

Přiložené obrázky

  • kurka_a03.jpg, 19 kB