Volba předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (4.8.2005)

Senát PČR na své 7. schůzi dne 4. srpna 2005 vyslovil souhlas se jmenováním RNDr. Igora Němce, jako předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů. V tajné volbě jeho kandidaturu podpořilo 38 ze 75ti přítomných senátorů.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je nezávislým orgánem, který provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, vede registr povolených zpracování osobních údajů, přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona a poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů. Funkční období předsedy je 5 let.

Po skončení mandátu stávajícího předsedy RNDr. Karla Neuwirta bylo zapotřebí, aby Senát navrhl v souladu s § 32 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nového kandidáta. Volební komise Senátu obdržela pouze dva návrhy: RNDr. Karla Neuwirta, stávajícího předsedu ÚOOÚ (kandidát klubu KDU-ČSL) a RNDr. Igora Němce, radního hl. m. Prahy (kandidát klubu ODS).

Nově navržený předseda Igor Němec se chce soustředit podle svých slov na rozšíření odborného potenciálu úřadu, vytvoření platformy pro spolupráci s příslušnými vysokými školami a na vytvoření odborného zázemí pro diskusi s veřejností.
Za prioritu považuje také co nejpreciznější vymezení hranice mezi zákonným a nezákonným, a vytvoření takových forem práce, které by umožnily potřebné informace dostat k předmětným subjektům a těm vysvětlovat nejen zákonné normy, ale i podstatu a smysl ochrany osobních údajů. Pokuta by měla být podle Němce až posledním prostředkem.

Součástí nové strategie by měla být i tendence k zjednodušování formalit. Němec nechce vést Úřad k tomu, aby neúčelně zatěžoval soukromé osoby, podnikatele i stát rozpočtovými položkami či legislativními povinnostmi, ale má v úmyslu vypracovat vyváženou koncepci ochrany soukromí a zvýšit efektivnost její kontroly.

Jádro Úřadu tvoří jeho inspektoři. I když za poslední dva roky proběhlo osm reorganizací, žádná z nich nevytvořila z Úřadu servis pro tento důležitý článek jeho práce. Kvalitní spolupráci předsedy s volenými inspektory považuje Němec za klíčovou pro fungování Úřadu a plnění jeho funkcí.


>> stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů

Přiložené obrázky

  • nemec01.jpg, 4 kB