Volba nového soudce Ústavního soudu (12.11.2003)

Senát PČR na své 11. schůzi dne 12. listopadu 2003 jmenoval, ve smyslu ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR a §6 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, pana prof. JUDr. Jana Musila, CSc., novým soudcem Ústavního soudu ČR.

Vyslovit souhlas s touto volbou doporučil plénu svým usnesením i Ústavně právní výbor Senátu PČR. Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, ve svém usnesení konstatoval, že navrhovaný kandidát splňuje všechny zákonné předpoklady pro výkon funkce soudce Ústavního soudu.

Prof. JUDr. Jan Musil, CSc.

Absolvent Právnické fakulty UK v Praze. Od roku 1967 je vysokoškolským učitelem na Právnické fakultě UK v Praze, kde byl v roce 1985 jmenován docentem a v roce 1993 profesorem. V současné době vedoucím katedry trestního práva PF UK. V letech 1992 – 1998 byl rektorem, nyní je prorektorem Policejní akademie ČR v Praze. Vyučuje zároveň i na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Absolvoval řadu zahraničních stáží a přednáškových pobytů na univerzitách např. v Krakově, Varšavě a Berlíně. Je členem vědeckých rad UK v Praze, PF UK, Policejní akademie ČR v Praze, PF Masarykovy univerzity v Brně, Fakulty velitelské a štábní Vojenské akademie v Brně, Ústavu mezinárodních vztahů Ministerstva zahraničí.

Odborně se věnuje kriminalistice a trestnímu právu procesnímu. Je autorem několika vysokoškolských učebnic a monografií a více než stovky studií a článků v odborných časopisech u nás i v zahraničí. Je členem Společnosti pro kriminalistiku, členem Národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo a čestným členem Bílého kruhu bezpečí. Působí i v odborné skupině pro trestní právo při Legislativní radě Vlády.

Není členem žádné politické strany.

Přiložené obrázky

  • 121103-1.JPG, 26 kB