Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie

Dne 14. prosince 2005 přijal velvyslanec Spojených států amerických, William J. Cabanis pozvání na jednání senátního výboru pro záležitosti evropské unie. Po svém úvodu, kdy seznámil přítomné s některými aspekty zahraniční politiky USA, s pohledem na roli ČR ve světě a na vztahy Spojených států s EU, byl k dispozici otázkám senátorů. Rozprava se vedla také o investicích USA v ČR a o liberalizaci obchodu.

Zahraniční politika USA
Podle velvyslance počítají Spojené státy i nadále s pomocí ČR při spolupráci na řešení krizových situací ve světě. Řešit krizové situace Spojené státy preferují prostřednictvím bilaterálních smluv i pomocí organizací, jako jsou spojené národy, nebo NATO. Cílem je dosahování rychlých rozhodnutí, tak aby bylo možné nasazovat síly daleko rychleji, nežli tomu bylo v minulosti a také tyto síly udržet v plném rozsahu.

Pozitivní role ČR ve světě
V této souvislosti velvyslanec ocenil práci ČR, kterou odvádí v ohniscích krizí - v Iráku, Afgánistánu nebo v Kosovu. Ocenil také poskytnutí pomoci asijským zemím postižených tsunami. Dále zdůraznil, že se Česká republika těší zasloužené reputaci, jako země která se zastává menších a slabších, jako země která obhajuje lidská práva tam, kde jsou pošlapávána, např. na Kubě v Barmě, Bělorusku, Severní Koreji nebo v Zimbabwe

Vztahy s EU
Podle velvyslance jsou společnými základy, na kterých stojí euroatlantická komunita - zákonnost, respekt k lidským právům a k tržní ekonomice. Společným závazkem je další budování těchto hodnot. Naše partnerství je založeno na dobrovolnosti, kdy nemusíme spolu ve všem souhlasit. Ve všech případech neshod s EU se vzájemné pouto ohnulo ale nezlomilo. To platilo např. při nedávné neshodě s EU ohledně Iráku, nebo ve vzdálenější minulosti v případě postupu ve Vietnamu nebo při nasazení raket Pershing v 80-tých letech v Německu. Podle Cabanise jsou vztahy s EU nyní zdravější a spolupráce intenzivnější více než kdy před tím.

Spojené státy sledují všechny události v Evropě s velkou pozorností. Politické neshody, nebo polarizace v Evropě jsou problémem i pro spojené státy. Spojené státy preferují silnou a sjednocenou Evropu, takovou Evropu, která bude mít kapacitu a ochotu zapojit se při řešení problémů které přesahují její hranice. Spojené státy a Evropa musí spolupracovat na řešení světových problémů proto, že jsme vlastně jediní, kteří pro to máme dostatečné zdroje a zkušenosti.

Zahraniční investice v ČR
Velvyslanec se zmínil o našem společném závazku, který se týká světového ekonomického růstu. Podle něj lze většinu ekonomického úspěchu ČR přisoudit zahraničním investicím.

Zahraniční investice si ze své podstaty hledají nejlepší podmínky, tj. prostředí, které má nejlepší podmínky pro konkurenceschopnost. Klíčové faktory, které jsou vyhledávány americkými firmami jsou politicko-ekonomická stabilita a konkurenceschopnost. Legislativou, vnášené politické, sociální nebo ekonomické prvky mohou celkové investiční klima ovlivnit. Investoři si někdy kladou otázku, proč by měli investovat v ČR když slyší, že zde dochází k potenciálnímu nárůstu vlivu komunistů nebo že dochází k přípravě nového zákoníku práce, který nerozšiřuje flexibilitu pracovního trhu. Investoři vnímají také, že nová vyhláška týkající se kategorizace léků nepodporuje nebo odrazuje inovace. Vnímají i to, že dochází k pokusům zabránit privatizaci nemocnic, což také není dobrý způsob jak podnítit příliv kapitálu.

Liberalizace obchodu
V současné době se v Hongkongu odehrávají jednání WTO s cílem zredukovat tarify a dotace, které brání volnému toku zboží a služeb. Velvyslanec se zmínil o ambiciózním návrhu Spojených států (který byl zveřejněn před dvěma měsíci), jehož cílem je eliminace všech exportních dotací. Tento návrh by měl drasticky zredukovat domácí podporu a měl by usnadnit přístup i ostatních zemí na trhy se zemědělským zbožím.

Tento návrh je však podmíněn tím, že to bude reciproční. Spojené státy jsou zatím zklamány přístupem EU, která nechce jít tak daleko jako USA při reformování obchodu se zemědělskými produkty. Na druhé straně Spojené státy vnímají i přání ČR dosáhnout jistého posunu v této oblasti.

Přiložené obrázky

  • cabanis021.JPG, 25 kB