Stanovisko Podvýboru pro energetiku k aktualizaci Státní energetické koncepce ČR (9.2.2010)

Na své 6. schůzi dne 9.2.2010 se podvýbor Senátu pro energetiku vyjádřil k aktualizaci Státní energetické koncepce a přijal následující usnesení.

Podvýbor:

podporuje výstavbu nových jaderných zdrojů jako bezemisních zdrojů především na pokrytí základního zatížení energetické sítě;

 

doporučuje změnit současné ekonomické podmínky výstavby nových fotovoltaických elektráren, zamezit výstavbě fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě; zabezpečit konečnou likvidaci fotovoltaických panelů;

 

podporuje upřednostnění výroby tepla z biomasy a kombinované výroby tepla a elektřiny z biomasy před prostou výrobou elektřiny;

 

doporučuje v připojovacích podmínkách nových energetických zdrojů zohlednit kvalitu připojovaných zdrojů, čili schopnost zajišťovat potřeby energetické sítě;

 

doporučuje zajistit přednostně regionální využití a použití biomasy při nakládání a obchodování s biomasou;

 

nesouhlasí s odpisem zásob uhlí za limity, neboť se jedná o akt omezující přístup budoucích generací k energetickým zdrojům.

 

 

Seznam členů podvýboru:

http://www.senat.cz/organy/index.php?lng=cz&ke_dni=15.02.2010&O=7&par_2=247