Setkání hejtmanů, primátorů a starostů se senátory PČR (13.4.2005)

Dne 13. dubna 2005 proběhlo setkání senátorů ODS s hejtmany, primátory a starosty zvolenými za ODS, kterého se zúčastnili předseda Senátu Přemysl Sobotka, předseda ODS Mirek Topolánek a předseda klubu senátorů ODS Tomáš Julínek. Pozvání přijalo na 80 komunálních politiků z celé České republiky.

Po stručném projevu předsedy ODS o vnitropolitické situaci se staly zásadními body velmi rozsáhlé diskuze problematický zákon o střetu zájmů a v souvislosti s vládní krizí i komplikace pro komunální politiku. V mnoha projevech bylo řečeno, že zákon o střetu zájmů destabilizuje a může ochromit funkci samosprávy. S tímto zákonem byl vysloven jednoznačný nesouhlas. Důrazně bylo konstatováno, že současná dlouhodobá neřešená vládní krize zaviněná premiérem Grossem destruuje práci ministerstev a tím i výkon samosprávy a přenesené státní správy na obcích a krajích. S tím je spojeno i neřešení projektů na získávání dotací se zdrojů EU.

Přiložené obrázky

  • 130405-1.JPG, 90 kB