Senátoři odmítli poplatky za mobilní telefony (18.3.2010)

Senát odmítl vložit do zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání novou povinnost platit poplatky z jednoho mobilního telefonu. Ta se měla týkat všech českých právnických subjektů i fyzických podnikajících osob.

Senát se dne 17.3.2009 na své 15 schůzi projednával vládní předlohou zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, označovanou za pouhou povinnou transpozici unijního práva do českého právního systému.

 

V obsáhlé diskusi však senátoři upozornili na několik závažných změn, které schválila Poslanecká sněmovna nad rámec požadovaný Evropskou unií. Kromě diskutabilních nově schválených kontrolních a regulačních kompetencí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání kritizovali zejména pokus změnit zákon o rozhlasových a televizních poplatcích.

 

Jeho záměrem bylo uložit všem českým právnickým subjektům i fyzickým podnikajícím osobám platbu těchto poplatků z jednoho mobilního telefonu. Senátor Svoboda předložil pozměňovací návrh, který vybírání takových poplatků z mobilních telekomunikačních zařízení znemožňuje. Ve zdůvodnění své iniciativy odmítl tvrzení, že se v původním návrhu ve skutečnosti jedná o změkčení poplatkové povinnosti.

 

Připustil, že současná právní úprava podle některých výkladů umožňuje vybírat poplatek ze všech mobilních zařízení vlastněných těmito osobami, doplnil však, že přestože více než 80% mobilních telefonů přijímat rozhlasový signál umí, vybírá Český rozhlas v současnosti poplatky odhadem pouze za 20 000 těchto přístrojů. Svoboda vyslovil v rozpravě domněnku, že právě toto zdánlivé „zmírnění zákona“ by otevřelo cestu pro další administrativní a ekonomickou zátěž až dvou miliónů potenciálních plátců. „Obávám se, že by schválení takového zákona umožnilo rozeslat Českému rozhlasu dva milióny dopisů zmíněným subjektům s jednoduchým sdělením: Pokud máte mobilní telefon, zřiďte trvalý příkaz na dalších 45 korun měsíčně. Jednoduchým výpočtem zjistíte, že ročně lze takto vybrat miliardu. Taková nová a neodůvodněná administrativní a ekonomická zátěž je nepřijatelná.“, komentoval Svoboda důvod vrácení předlohy Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem. Zároveň vyjádřil politování, že poslanecké iniciativy znemožnily přijetí jinak v mnohých ohledech prospěšné normy.