Senátoři a Konfederace politických vězňů (14.1.2003)

Dne 14.1.2002 se konalo v Hlavním sále Senátu již tradiční každoroční setkání členů klubu senátorů ODS se zástupci Konfederace politických vězňů.

Ze vzájemných kontaktů vznikají nové náměty pro práci senátorů. Jedna z takovýchto pozitivních insiprací, která došla ke svému cíli v rámci legislativního procesu, byl Zákon o zpřístupnění svazků STB. Tento zákon iniciovali senátoři z klubu ODS již v r. 2000. Po jeho formulaci a přenesení jednání do sněmovny vešel tento zákon v platnost v březnu r. 2002 (zákon 107/2002 Sb.).

V rámci diskuse kterou řídila senátorka Palečková vystoupili senátoři Topolánek, Sobotka a Liška. Z této strany byly zejména oceněny celoživotní postoje členů Konfederace a dále vyjádřena ochota nadále vnímat jejich požadavky. Se svým příspěvkem k aplikaci zákona o zpřístupnění svazků vystoupil Dr. Žáček.
Z členů Konfederace vystoupili předseda Drobný, pánové Páral, Čejka, Plocek a další. Ve svých vystoupeních m.j. konstatovali své negativní zkušenosti s neochotným a někdy i negativním postojem úředníků min. vnitra při vyhledávání potřebných dokladů a plnění požadavků uplatňovaných v rámci uvedeného zákona. Členové Konfederace informovali senátory také o svém stanovisku k prezidentské volbě, kdy vyjadřili pobouření nad kandidáty s komunistickou minulostí. Přestože své stanovisko předali médiím (Lidové noviny, MFD), jejich názory se v tisku neobjevily

Domnívám se, že vzhledem k jejich postojům, k jejich odporu proti totalitě a jejich byť marné snaze o udržení demokracie v ČR mají na zvaeřejnění svých názorů morální právo.

>>>http://www.mujweb.cz/spolecnost/treti_odboj/kpv.htm
>>>http://www.totalita.cz/
>>>http://www.mvcr.cz/policie/udv/index.html

Přiložené obrázky

  • 140103-1.JPG, 39 kB