Senát schválil změnu ústavy

Dne 15. září 2005 horní komora schválila senátní návrh změny Ústavy. Tato změna by usnadnila řešení vládních krizí prostřednictvím rozpuštění sněmovny - je zde možnost kdy vlády podát demisi a současně s návrhem prezidenta republiky na rozpuštění Poslanecké sněmovny s ní vysloví souhlas nadpoloviční většina všech poslanců

Novelu předložili senátoři ODS v souvislosti s několikaměsíční krizí bývalé vlády Stanislava Grosse (ČSSD). Navrhovatelé se rozhodli podat návrh novely Ústavy omezený na jeden jediný problém, neboť jej považují za naléhavý a současně ucelený. Rozhodli se rozpracovat existující institut rozpuštění Poslanecké sněmovny, a nikoliv zavádět do našeho ústavního systému instituty nové, jako např. zkrácení volebního období samostatným rozhodnutím Poslanecké sněmovny.

Senátorská předloha ústavní novely má umožnit poslancům, aby na návrh prezidenta republiky předčasně ukončili své funkční období poté, když by vláda podala demisi a další kabinet by s ohledem na rozložení politických sil ve sněmovně neměl šanci dostat její důvěru.

Iniciátorem rozpuštění Sněmovny se v souladu se zahraničními vzory stává vláda aktem demise. Prezident republiky může posoudit nastalou situaci a pověřit někoho sestavením nové vlády. Stejně tak však může usoudit, že sestavení nové vlády by nebylo úspěšné a proto navrhne Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas se svým rozpuštěním. Poslanecká sněmovna může odmítnout vyslovit souhlas, což udělá zejména za předpokladu, že se jí jeví pravděpodobným sestavení akceschopné vlády. Shoduje-li se s prezidentem republiky v hodnocení situace jako politického patu, vysloví souhlas s jeho návrhem na své rozpuštění a umožní opětovné rozhodnutí voličům.

>> viz
Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy

Přiložené obrázky

  • Kub01.jpg, 22 kB