První schůze Senátu ve 4. funkčním období (4.12.2002)

Dne 4.12.2002 se uskutečnila první schůze Senátu v novém funkčním období.

A. Byla vyslechnuta zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni

B. Byl uskutečněn slib senátorů

C. Byl zvolen předseda Senátu P.Pithart [50 hlasů] /klub KDU-ČSL/.

D. Byl stanoven počet místopředsedů na čtyři a zvoleni místopředsedové senátu. J. Ruml [52], /klub otevřené demokracie/ P. Sobotka [66] a M. Topolánek [58] klub /ODS/, L. Svoboda [55] /klub ČSSD/.

E. Byl stanoven počet členů výborů Senátu a komisí Senátu.

F. Byly zřízeny následující výbory a komise Senátu (a ustaven počet jejich členů)
- Mandátový a imunitní výbor
- Organizační výbor
- Ústavně-právní výbor
- Výbor pro evropskou integraci
- Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
- Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
- Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
- Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
- Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

- Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
- Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
- Stálá komise Senátu pro ústavu České republiky a parlamentní procedury
- Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (toto je nová komise oproti předchozímu období)

G. Členové výborů se sešli a v rámci jednání byli navženi jejich předsedové. Výbory již projednaly některé vstupní agendy.

H. Předsedové výborů byli poté potvrzeni hlasováním. (Výsledky budou k dispozici 5.12.2002)

Přiložené obrázky

  • 041202-1.jpg, 28 kB