Priority maďarského předsednictví EU (19.1.2011)

Dne 5. 1.2011 navštívil senátní výbor pro záležitosti EU velvyslanec Maďarska v ČR Dr. László Szőke a seznámil přítomné s prioritami maďarského předsednictví v Radě EU.

Maďarské předsednictví charakterizují čtyři hlavní směry:

1. Ekonomický růst a zaměstnanost

2. Konkurenceschopnost EU

3. tzv. "Unie blíže k občanům"

4. Rozšiřování EU

 

Níže jsou uvedená prioritní témata rozvedena podrobněji.

 

1. Ekonomický růst a zaměstnanost:

V tomto tématu maďarské předsednictví především deklaruje podporu úsilí o posílení fiskální stability a posílené ekonomické správy (economic governance). Mimo standardní  růst a zaměstnanost se ozývá i téma zachování evropského sociálního modelu. Do této priority se vnášejí i ostatní ekonomická témata, např. strategie EU 2020 http://www.skaloud.net/clanky/evropa-2020-evropsky-plan-hospodarske-politiky-30-4-2010/

V rámci tématu vzdělávání a vytváření pracovních míst má Maďarsko v úmyslu požádat Komisi o vytvoření strategie pro romské etnikum. Zdůrazňují zejména alokování více zdrojů pro řešení problémů romské komunity.

 

 

2. Konkurenceschopná Evropská unie

Maďarské předsednictví má zájem udržet klasické politiky EU – Společnou zemědělskou politiku (včetně pokračování její revize) a Kohezní politiku. Dále pak vytvoření společné energetické politiky, včetně víceletého finančního rámce který by lépe odrážel budoucí potřeby. V této oblasti konkurenceschopnosti představuje maďarské předsednictví tři subpriority:

a) posílení konceptu ekonomické a sociální soudržnosti b) větší důraz na energetickou politiku, (bezpečnost, diverzifikace   zdrojů, a dopravních cest, zajištění prostředků pro společné projekty ), c) Strategie dunajského regionu (geografická soudržnost).

 

Tyto strategie považuje za přínosné pro evropskou bezpečnost, včetně bezpečnosti potravinové a pro kvalitní život ve všech oblastech EU. Otázce energetické bezpečnosti a inovací by se měla věnovat Evropská rada dne 4. 2. 2011 (Maďaři hovoří o mimořádné únorové Radě jako o energetickém summitu).

 

Pozn .: Z jiných zdrojů vyplývá, že se původní priority jako vodní management či Dunajská strategie se vytrácejí (premiér Orbán přiznává, že o ně na evropské půdě nebyl zájem, u Strategie pro Dunajský region podle všeho opadá i zájem samotného Maďarska, které si nyní od strategie přestává slibovat pozitivní dopad v podobě fondů. Ministryně zahraničí E. Győri hovoří nyní o propagaci „awareness [povědomí] of Danube region identity“, což je od původních plánů dost vzdáleno.

 

 

3. "Unie blízko občanům"

V rámci této priority bude maďarské předsednictví pokračovat v naplňování Stockholmského programu. Budou pokračovat práce na vnitřní bezpečnostní strategii, rozšíření Schengenského prostoru, dohodě o ochraně osobních údajů (PNR) s USA. Maďarské předsednictví se chce věnovat i skupině 12 milionů občanů romského původu. V dubnu by Evropská komise měla představit dokument zaměřený na romskou otázku, závěry červnové Evropské rady by měly obsahovat vůli členských států řešit tuto problematiku strukturovaně a na celoevropské úrovni.

 

To této priority maďarské předsednictví staví také podporu vstupu Rumunska a Bulharska do Schengenského prostoru. Případný vstup zejména Rumunska do Schnegenu je v Maďarsku mimořádně populární, hlavně s ohledem na maďarskou minoritu v Rumunsku

 

Dále v této prioritě maďarské předsednictví podporuje také evropskou občanskou iniciativu, rok dobrovolnictví, a tzv. kulturní diverzitu (podpora národnostních menšin v Evropě, podpora iniciativám "občanské společnosti“).

 

Pozn .: "Kulturní diverzita", zažívá jistý ústup ze slávy a stává se z původní snahy o zlepšení postavení národnostních menšin v EU pouhým mottem kulturních aktivit spojených s maďarským předsednictvím (E. Győri)

 

Pozn .: Stockholmský program - pětiletý program v oblasti justice a vnitra, který byl v r. 2009 přijat na Evropské radě ve Stockholmu - zajištění ochrany základních práv, posílení účasti evropských občanů, zajištění bezpečnosti Evropanů (Frontex, Swift, PNR, ..)

 

 

4. Rozšiřování Evropské unie

Maďarské předsednictví chce dokončit přístupová jednání s Chorvatskem. Bude pokračovat v přístupových jednáních s Tureckem a rovněž i s Islandem. Důležitou událostí bude summit se zeměmi Východního partnerství (25.5.2010).

 

 

Pozn .: Maďarsko již dříve avizovalo, že nebude mít „klasický“, detailně vypracovaný program, který známe z minulých předsednictví. Priority a program maďarského předsednictví budou nakonec standardní evropskou agendou, vlastní přínos Maďarska k nim bude minimální. Řečeno slovy premiéra Orbána: „Měli jsme řadu excelentních nápadů, ale nikdo v Bruselu na ně nebyl zvědavý.“

 

 

Přiložené obrázky

  • 110105_HU_pres_01.JPG, 22 kB
  • 110105_HU_pres_02.JPG, 22 kB
  • 110105_HU_pres_03.JPG, 18 kB