Přijetí franc. ministryně (24.3.2003)

Dne 24.3.2003 navštívila Senát delegace franc. ministryně pro evropské záležitosti pi. Noelle Lenoir. Paní ministryně přijela diskutovat o budoucnosti Evropy, o jejím rozšíření a o Konventu. To byla také hlavní témata diskuse, při které jsme si vyměnili názory na pozice našich států i jednotlivých politických uskupení na tyto otázky.

Delegace byla přijata senátory Pithartem, Zieleniecem a Škaloudem. Na francouzské straně byli přítomni m.j. poslankyně Anne-Marie Schaerfner (členka Evropského parlamentu), Laurent Vigier (poradce ministryně), Henri Reynaud (ředitel odboru stř. Evropy Ministerstva zahranič. věcí Fr. republiky) a dále pak Joel de Zorzi velvyslanec Fr. republiky .

Pí ministryně organizuje po Francii diskusní dny o Evropě, institucích a rozšíření, zájem má i o účastníky z ciziny. Na 18.6.2003 plánuje spolu s předsedou franc. Senátu celodenní velkou mezinárodní konferenci ve franc. Senátu na téma evropské identity, myšlenkového dědictví a vymezení hranic.

V období po ukončení přístupových jednání ČR a EU se Francouzská republika, její zakládající člen, ředí mezi naše přední partnery. Na mezinárodní scéně, v celé řadě politických, bezpečnostních a hospodářských organizací zaujímá tento stát významnou pozici. Současná velmi dobrá úroveň politických vztahů se projevuje mj. vysokou frekvencí bilaterálních stykových akcí a konzultací na všech úrovních. V posledních letech se bilaterální vztahy rozvíjejí i na regionální úrovni. Příkladem je Dohoda o partnerské spolupráci mezi regionem Burgundska a Středočeským krajem podepsaná v září 2001 v Mělníku a připravovaná dohoda o partnerství mezi franc. regionem Centre s Pardubickým krajem. Ke spolupráci v oblasti územní decentralizace a samosprávy přispěla také četná jednání předsedů Senátů ČR a FR P. Pitharta a Ch. Ponceleta během opakovaných setkání v Praze i Paříži.

Přiložené obrázky

  • 250303-1.JPG, 38 kB