Předseda Evropské komise v Senátu

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso navštívil na pozvání předsedy vlády M. Topolánka Českou republiku. Součástí jeho mise byla kromě setkání s M. Topolánkem a prezidentem V. Klausem i návštěva Senátu, kde se uskutečnilo diskusní setkání na téma "Evropská komise a národní parlamenty". K tomuto tématu jej vyzval předseda Senátu. Přemysl Sobotka.Předseda Evropské komise José Manuel  Barroso navštívil na pozvání předsedy vlády M. Topolánka Českou republiku. Součástí jeho mise byla kromě setkání s M. Topolánkem a prezidentem V. Klausem i návštěva Senátu, kde se uskutečnilo diskusní setkání na téma "Evropská komise a národní parlamenty". K tomuto tématu jej vyzval předseda Senátu. Přemysl Sobotka.

V rámci diskusního setkání, které se konalo v hlavním sále Senátu vystoupili s úvodními projevy P. Sobotka a J. M. Barroso. Ve svém projevu P. Sobotka také zmínil následující:

Je třeba odpovědět, zda je nutná změna české ústavy, jak se v praxi budou realizovat otázky veta a kvalifikované většiny, zda absolutní nadřazenost EU nad členskými státy znamená povinnost aplikovat vše, zda se zákonodárná moc českého parlamentu nezmění jen ve formální schvalovací stroj bruselských směrnic a jak právní subjektivita unie ovlivní pozastavení práv jednotlivých zemí na základě rozhodnutí například pouhé třetiny ostatních zemí.

Zde doma jsme za tento postup politickými oponenty často kritizováni za pomoci převážně velice emocionálních argumentů, které straší občany izolací naší země i tresty ze strany unie. Domníváme se však, že problém současné Evropské unie leží v dvojím pohledu na její směřování. Poměrně vlivná část evropských politiků bohužel spatřuje východisko ve neustálém zrychlování tempa integrace a v budování rozvětvené organizace řízení unie. Bohužel toto pojetí nepřineslo moc nového v řešení zásadních problémů unie, za které považujeme především vytvoření racionální a funkční společné evropské bezpečnostní, zemědělské a energetické politiky ve fungující praxi, která setře dosavadní rozdíly mezi starými a novými zeměmi unie a nebude zvýhodňovat jedny nad druhými. Až vyřešíme tento problém, potom teprve nastane ten pravý čas na další diskuzi o nových formách unie.

V demokratické kultuře však neuznáváme nátlak, vydírání a hesla typu  „kdo nejde s námi, jde proti nám“. Jsme si zároveň plně vědomi nebezpečí, které procesu evropské integrace hrozí především ze strany byrokratů, jejichž smyslem života je právě proces evropské integrace zahltit gejzírem směrnic, direktiv a nařízení k sebemenšímu detailu našich činností. Naše země má z minulosti četné neblahé zkušenosti s centralismem a byrokratickým pojetím řízení ekonomiky a státní správy a ráda by se s nimi podělila. Jednou z možností by mohlo být i naše blížící se předsednictví EU. I v tomto směru je český Senát aktivní a již v září tohoto roku bude pořádat summit předsedů středoevropských parlamentů.

viz také Projev předsedy Senátu P. Sobotky

Ve svém vystoupení J. Barroso mimo jiné uvedl: „Skutečnost, že si Česká republika, nebo jakýkoliv jiný člen Unie vezme čas na prozkoumání Lisabonské smlouvy je zcela legitimní. To právě dává členským státům příležitost k zjištění, zda jejich národní ústavy nepotřebují v souvislosti s adaptací Lisabonské smlouvy novelizaci.“
Viz také projev předsedy Evropské komise M. Barrosa

Po projevech se uskutečnila diskuse s účastníky setkání. Na závěr P. Sobotka vystoupení předsedy EP vyzdvihnul. „Jsem rád, že se tato přednáška uskutečnila a jsem rád, že po ní  následovala věcná a bohatá diskuse. A jsem také rád, že pan Barroso podpořil kroky Senátu ve snaze prověřit, do jaké míry je Lisabonská smlouva kompatibilní s naší ústavou. Jeho slova prakticky vyvrátila námitky těch, kteří tvrdí, že podáním žádosti  k Ústavnímu soudu se chováme protievropsky, opak je pravdou,“ dodal Přemysl Sobotka.


Setkání předcházelo oficiální přijetí předsedou Senátu P. Sobotkou a senátory L. Sefzigem (předsedou výboru pro záležitoti EU) a M. Škaloudem (místopředsedou téhož výboru). Předsedu Evropské komise doprovázeli pan J. V. de Almeida (ředitel Kabinetu předsdy Evropské komise), paní C. Day (vedoucí Kanceláře Evropské komise), paní A. Martinho a pan P. Baldwin (poradci předsedy EK).

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso navštívil na pozvání předsedy vlády M. Topolánka Českou republiku. Součástí jeho mise byla kromě setkání s M. Topolánkem a prezidentem V. Klausem i návštěva Senátu, kde se uskutečnilo diskusní setkání na téma "Evropská komise a národní parlamenty". K tomuto tématu jej vyzval předseda Senátu. Přemysl Sobotka. V rámci diskusního setkání, které se konalo v hlavním sále Senátu vystoupili s úvodními projevy P. Sobotka a J. M. Barroso. Ve svém projevu P. Sobotka také zmínil následující:Je třeba odpovědět, zda je nutná změna české ústavy, jak se v praxi budou realizovat otázky veta a kvalifikované většiny, zda absolutní nadřazenost EU nad členskými státy znamená povinnost aplikovat vše, zda se zákonodárná moc českého parlamentu nezmění jen ve formální schvalovací stroj bruselských směrnic a jak právní subjektivita unie ovlivní pozastavení práv jednotlivých zemí na základě rozhodnutí například pouhé třetiny ostatních zemí.Zde doma jsme za tento postup politickými oponenty často kritizováni za pomoci převážně velice emocionálních argumentů, které straší občany izolací naší země i tresty ze strany unie. Domníváme se však, že problém současné Evropské unie leží v dvojím pohledu na její směřování. Poměrně vlivná část evropských politiků bohužel spatřuje východisko ve neustálém zrychlování tempa integrace a v budování rozvětvené organizace řízení unie. Bohužel toto pojetí nepřineslo moc nového v řešení zásadních problémů unie, za které považujeme především vytvoření racionální a funkční společné evropské bezpečnostní, zemědělské a energetické politiky ve fungující praxi, která setře dosavadní rozdíly mezi starými a novými zeměmi unie a nebude zvýhodňovat jedny nad druhými. Až vyřešíme tento problém, potom teprve nastane ten pravý čas na další diskuzi o nových formách unie.V demokratické kultuře však neuznáváme nátlak, vydírání a hesla typu „kdo nejde s námi, jde proti nám“. Jsme si zároveň plně vědomi nebezpečí, které procesu evropské integrace hrozí především ze strany byrokratů, jejichž smyslem života je právě proces evropské integrace zahltit gejzírem směrnic, direktiv a nařízení k sebemenšímu detailu našich činností. Naše země má z minulosti četné neblahé zkušenosti s centralismem a byrokratickým pojetím řízení ekonomiky a státní správy a ráda by se s nimi podělila. Jednou z možností by mohlo být i naše blížící se předsednictví EU. I v tomto směru je český Senát aktivní a již v září tohoto roku bude pořádat summit předsedů středoevropských parlamentů.viz také Projev předsedy Senátu P. Sobotky Ve svém vystoupení J. Barroso mimo jiné uvedl: „Skutečnost, že si Česká republika, nebo jakýkoliv jiný člen Unie vezme čas na prozkoumání Lisabonské smlouvy je zcela legitimní. To právě dává členským státům příležitost k zjištění, zda jejich národní ústavy nepotřebují v souvislosti s adaptací Lisabonské smlouvy novelizaci.“Viz také projev předsedy Evropské komise M. Barrosa Po projevech se uskutečnila diskuse s účastníky setkání. Na závěr P. Sobotka vystoupení předsedy EP vyzdvihnul. „Jsem rád, že se tato přednáška uskutečnila a jsem rád, že po ní následovala věcná a bohatá diskuse. A jsem také rád, že pan Barroso podpořil kroky Senátu ve snaze prověřit, do jaké míry je Lisabonská smlouva kompatibilní s naší ústavou. Jeho slova prakticky vyvrátila námitky těch, kteří tvrdí, že podáním žádosti k Ústavnímu soudu se chováme protievropsky, opak je pravdou,“ dodal Přemysl Sobotka.Setkání předcházelo oficiální přijetí předsedou Senátu P. Sobotkou a senátory L. Sefzigem (předsedou výboru pro záležitoti EU) a M. Škaloudem (místopředsedou téhož výboru). Předsedu Evropské komise doprovázeli pan J. V. de Almeida (ředitel Kabinetu předsdy Evropské komise), paní C. Day (vedoucí Kanceláře Evropské komise), paní A. Martinho a pan P. Baldwin (poradci předsedy EK).

Přiložené obrázky

  • Barr02Ska.jpg, 40 kB
  • Barr03Prijeti.jpg, 46 kB
  • Barr01Pult.jpg, 41 kB