Praha by mohla snížit náklady na zpracování odpadů (13.11.2004)

Od příštího roku hrozí obyvatelům Prahy podstatné zvýšení ceny za svoz a likvidaci domovního odpadu. Mělo by se tak stát v souvislosti s květnovým schválením zvýšení DPH za tuto službu z 5 procent na 19 procent. Praha by již nemohla moci z jiných prostředků financova zvýšení těchto nákladů tak jako to učiní pro druhé pololetí tohoto roku.

Financování nárůstu nákladů za svoz a likvidaci domovního odpadu z jiných zdrojů není do budoucna možná, protože to představuje pro město velkou zátěž. Pokud by zvýšená sazba DPH za odpady trvala nadále muselo by město vyšší cenu promítnout do plateb obyvatel za svoz odpadu (V souladu se zákonem o odpadech).

Zvýšení DPH vyvolalo v tomto roce skokem zvýšení nákladů městského rozpočtu o 76 milionů korun (70 procenty se na této částce podílí navýšení DPH v případě služeb svozu a odstranění směsného odpadu). Průměrné náklady na jednoho obyvatele žijícího v činžovním nebo panelovém domě (přibližně takto bydlí 78 procent obyvatel města), činí v současnosti okolo 30 – 40 korun měsíčně, což je 360 – 480 korun za rok. Průměrná rodina (tvoří ji cca 2,3 obyvatele) tak uhradí na poplatku zhruba 830 – 1100 korun za rok. Při zvýšení o 14 procent by roční náklady průměrné rodiny tedy činily asi 950 – 1250 korun.

Dne 9.11.2004 jsem předložil v hospodářském výboru Senátu pozměňovací návrh, který posouvá DPH u služby „sběr a zpracování odpadů“ do nižší sazby DPH. Tento návrh byl kladně přijat. Následně se k němu dne 11.11.2004 pozitivně vyslovilo i plénum senátu.

Konkrétně se jedná o položky SKP 90.02 - sběr a zpracování ostatních odpadů (SKP = standartní klasifikace produkce). Tato položky zahrnuje - služby související s pevným odpadem, odvoz a svoz pevných odpadů, spalování pevných odpadů, ostatní odstraňování pevných odpadů, speciální způsoby likvidace pevným odpadů a městský odpad. Legislativa EU umožňuje u této služby sníženou sazbu daně uplatnit.

Pokud pozměňovací návrh týkající se svoz komunálního odpadu schválí i dolní komora PČR sníží se tlak na další zvyšování poplatků v této oblasti a to nejen v Praze, ale ve všech obcích a městech v celé republice.