Otázka globálního oteplování v Senátu (8.9.2010)

Přesvědčení o antropogenním vlivu na oteplování země je jeden z klíčových důvodů pro unijní aktivity vedoucí k omezování emisí skleníkových plynů. Je také v pozadí řady důležitých politických záměrů EU souvisejících s klimatem, které povedou k astronomickým finančním výdajům. Snaha rekapitulovat a diskutovat klíčové argumenty IPCC pod náhledem odborníků klimatologů i skeptiků byl jeden z důvodů pro zahájení semináře "Výstupy a data poskytovaná Mezinárodním panelem pro změnu klimatu (IPCC)".

První z řady seminářů byl uskutečněn V rámci 31. schůze Výboru pro záležitosti EU. Mezi hlavní řečníky patřili Ladislav Metelka a Radim Tolasz z Českého hydrometeorologického ústavu, profesor pedologie a půdní fyziky Miroslav Kutílek a Vítězslav Kremlík, zakladatel portálu klimaskeptik.cz.

 

Tuto akci jsem inicioval spolu s kolegou senátorem Krejčou s tím, že chceme zahájit jistou osvětu v oblasti informací o klimatických změnách, o ekonomickém hodnocení jich následků a míře potřebných opatření. Pro tuto aktivitu jsme získali plnou podporu VEU, jehož jsme členy.

 

Zmíněná osvěta je zapotřebí zejména pro politiky. V posledních letech projednává Výbor pro záležitosti EU velké množství materiálů vycházejících z Evropské komise, ve kterých jsou návrhy na poměrně rozsáhlé finanční výdaje zdůvodněny argumenty vycházející zejména z deklarovaného antropogeního příspěvku ke klimatickým změnám. Např. ve Sdělení Komise KOM(2010) 86 z 9.3.2010 "Politika v oblasti klimatu po kodaňské konferenci" se uvádí že by do roku 2020 měly rozvinuté státy poskytnout každoroční pomoc až do výše 100 miliard dolarů v rámci snižování produkce skleníkových plynů. To jsou dostatečně vysoké prostředky na to aby stálo za to prověřit východiska, které k nim vedou.

 

Seminář si dal za úkol v prvé řadě diskutovat témata - vlivu slunce na klima, antropogenní vliv na oteplování a poté i další efekty vnitřní variability klimatického systému.

 

Otázky vlivu slunce na klima jsou poměrně typické pro různé výhrady k závěrům IPCC. Na jedné straně je zde podle IPCC přímý vliv slunečního záření na oteplování země malý, avšak na druhé straně existují různé práce, které dávají do relace poměrně malé změny v aktivitě slunce s pozemskými teplotními anomáliemi. O míře významu této korelace, popř. nejistotách s ní souvisejících se rozvíjí řada diskusí. Otázka antropogenního vlivu na oteplování je klíčová otázka. Je v pozadí řady důležitých politických rozhodnutí. Existují i další poměrně důležité efekty vnitřní variability klimatického systému, které jsou nutné k pochopení klimatických změn, mezi ně patří např. PDO - Pacific Decadal Oscillaton, ENSO - EL Nino/Southern Oscillation,

 

V první části (počínající serie seminářů) bylo posouzeno prvé téma. Stenozáznam semináře je součástí zápisu z   31. schůze výboru pro záležitosti EU.

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?id_doc=57367&id_var=48657

 

Zpráva a fotografie ze semináře se objevily i na webu Klimaskeptik.cz

http://www.klimaskeptik.cz/news/zprava-z-jednani-v-senatu-8-9-2010/

 

Následující den ve čtvrtek 9. září se uskutečnil další z druhé řady seminářů. Tato řada se bude soustřeďovat na praktická opatření vyvolaná klimatickými změnami, které bude nucena ČR provádět ať již v rámci unijních předpisů tak v rámci reálné situace, kterou si vyhodnotí sama. Téma prvního semináře v této řadě bylo „Možnosti snížení emisí skleníkových plynů z pohledu ČR“. Jeho cílem bylo především vyjasnění si názorů na snižování emisí skleníkových plynů, jejich mezí a dopadů na hospodářství. Ve třech blocích vystoupili zástupci odborných institucí, zástupci klíčových rezortů (Ministeria životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu) a zástupci podnikatelské sféry. V závěrečném bloku pak byly zodpovězeny dotazy z   pléna a proběhla diskuze. Následovat by měla problematika povodní v ČR.

Tento seminář se uskutečnil v Jednacím sále Senátu PČR. Stenozáznam je uveden na

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?id_doc=57508&id_var=48774

 

První obrázek zleva - seminář IPCC, zleva R.Tolazs, L.Metelka, M.Škaloud, L.Sefzig, V.Kremlík, M.Kutílek.
Další obrázky - seminář Skleníkové plyny (a) zleva - M.Krejča, M.Škaloud, P.Bartoš [HK ČR] (b) zleva - M.Krejča, M.Škaloud, O.Veřovský, L.Sefzig
 

Přiložené obrázky

  • 100908_klima.JPG, 197 kB
  • 100909_emise01.JPG, 162 kB
  • 100909_emise02.JPG, 131 kB