Návštěva místopředsedy Evropské komise v Senátu PČR (3.2.2011)

Dne 3.2.2011 navštívil místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič Senát PČR, aby se setkal se zástupci Výboru pro evropské záležitosti a Výboru pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost.

Slovák Maroš Šefčovič je místopředsedou Komise a zároveň komisařem pro meziinstitucionální vztahy a administrativní záležitosti. V předchozí Barrosově Komisi v letech 2004 – 2009 zastávala funkci místopředsedkyně EK pro vztahy mezi institucemi a komunikační strategie švédská komisařka Margot Wallström.

 

Portfolio meziinstitucionálních vztahů a administrativních záležitostí slouží k zajištění efektivní spolupráce mezi evropskými institucemi a hladkého chodu samotné Komise, která zaměstnává cca 30.000 osob. Jednou z úloh pověřeného komisaře je dosažení konsenzu evropských institucí v hlavních politických otázkách a zajištění interní komunikace mezi všemi relevantními aktéry. Úzce spolupracuje především s Evropským parlamentem, Radou, Výborem regionů, Hospodářským a sociálním výborem, Evropským ombudsmanem a v neposlední řadě s národními parlamenty.

 

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič, si v úvodu svého mandátu vymezil za cíl zajištění dalšího posilování aktivní a konstruktivní úlohy národních parlamentů v procesu rozhodování EU a prohlubování vztahů Komise s národními parlamenty s cílem vytvoření politického partnerství, které respektuje pravomoci jednotlivých institucí EU.

 

V rámci svého pověření si dále stanovil závazek navštívit do dvou let osobně všechny národní parlamenty s cílem posílit vzájemnou komunikaci a spolupráci, představit a diskutovat pracovní program Komise a aktuální vývoj na evropské scéně. K dnešnímu dni navštívil osobně následující parlamenty: portugalskou Assambleia da República , španělský Congreso de los Diputados, obě komory polského a nizozemského parlamentu a dánský Folketing. Dne 28. ledna 2011 má v plánu navštívit lucemburský parlament, 29. března 2011 Slovenskou národní radu a v únoru u příležitosti zasedání malého COSACu vystoupí na evropském výboru parlamentu maďarského. Cílem návštěv místopředsedy Šefčoviče v národních parlamentech je představení pracovního programu Komise a vybraných témat z aktuálního vývoje EU

 

Podle Šefčoviče je pro EU zásadní oživení jednotného trhu, větší flexibilita trhu práce a odstranění bariér na trhu s energiemi. Šefčovič informoval senátory o vývoji Evropské služby pro vnější činnost (ESVA). ESVA je stále na začátku svého působení a kompletní tým ani zázemí ještě nejsou připravené. Komisař je přesvědčen, že do roku 2013 bude ESVA plně funkční a bude mít sjednocující vliv na vystupování EU jako globálního partnera.

 

Senátoři mezi svými otázkami zvedli téma meziinstitucionální dohody, která upřednostňuje vztah Komise a Evropského parlamentu na úkor Rady. V reakci komisař potvrdil, že meziinstitucionální dohoda skutečně vznikala za nestandardních podmínek a považuje za velkou chybu, že se Rada od počátku vyjednávání neúčastnila.

 

Dalším tématem pořadu schůzky byly odpovědi Komise na podněty, které jí Senát posílá. Podle senátorů jsou tyto odpovědi vesměs vágní a příliš neodkrývají, jak byl názor Senátu vzat v úvahu a zhodnocen. Požadovali, aby Komise posílala své reakce později, ne tedy ve lhůtě 3 měsíců jako doposud, ale aby obsahovaly již konkrétní údaje o vývoji dokumentu a případně názory z jiných národních parlamentů. Tento návrh Komisař považoval za dobrý.

 

Následující otázky se týkaly směrnice o sezónních pracovnících, který osm národních Parlamentů včetně českého Senátu označilo za porušující subsidiaritu, ale Komise přesto jejich námitky v úvahu nevzala. Dále byly diskutovány věcné připomínky zejména k zpřehlednění a usnadnění spolupráce mezi Komisí a národními parlamenty.

 

Přiložené obrázky

  • 110203_Sefcovic_01.JPG, 143 kB
  • 110203_Sefcovic_02.JPG, 160 kB
  • 110203_Sefcovic_03.JPG, 128 kB