Mezinárodní konference - Deset let od rozšíření NATO (13.3.2009)

Ve dnech 12.-13.3.2009 se v Senátu konala konference "Deset let od rozšíření NATO: Úspěchy, výzvy a vyhlídky“ pořádaná předsedou Senátu PČR panem Přemyslem Sobotkou, místopředsedkyní vlády a ministryní obrany ČR paní Vlastou Parkanovou a ministrem zahraničních věcí ČR panem Karlem Schwarzenbergem.

Konference byla pořádána u příležitosti desátého výročí vstupu ČR do Aliance a šedesáti let od jejího vzniku. Na konferenci vystoupili nejvyšší vládní a ústavní činitelé České republiky, generální tajemník NATO Jaap de Hoop Scheffer a dále například Václav Havel, Vaira Vike-Freiberga, Madeleine Albrightová a další osobnosti, jež při rozšiřování Aliance sehrály klíčovou roli. Konference se dále zúčastnili i čelní představitelé vojenského velení Aliance, včetně vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě generála Johna B.Craddocka.

První den konference byl zaměřen na politický rozměr rozšíření a související proměny Aliance. Druhý den se věnoval vojenským aspektům, očekáváním, výzvám a budování nových vojenských schopností.

V rámci konference byla rovněž 12. března 2009 ve 14.00 hodin ve Valdštejnské zahradě Senátu slavnostně otevřena výstava s názvem „NATO: Svoboda i zodpovědnost“, kterou pořádá Senát PČR, Vojenský historický ústav a Národní muzeum. Pro veřejnost bude výstava otevřena od pátku do neděle 13. března - 15. března 2009 a potom od 1. dubna 2009 každý den.

 

10. výročí členství České republiky v NATO

Česká republika se dne 12. března 1999 stala členem Severoatlantické aliance. Naše země se stala důvěryhodným partnerem dalších členských států a Armáda České republiky si profesionální činností v mnohonárodních zahraničních operacích získala respekt a uznání.

Zánik Varšavské smlouvy a rozpad Sovětského svazu přinesl zásadní proměnu evropského i globálního uspořádání. Organizace Varšavské smlouvy byla rozpuštěna 1. července 1991 a Svaz sovětských socialistických republik zanikl 26. prosince téhož roku. Symbolicky se tak ukončila éra studené války, která určovala podobu vztahů mezi státy po druhé světové válce.

Po skončení studené války zůstala Aliance efektivní organizací kolektivní obrany svých členských zemí a současně prokázala schopnost přizpůsobit se novým podmínkám. Je i nadále hlavním aktérem nejen evropské, ale i globální bezpečnosti.

Severoatlantická aliance vytvořila prostor dialogu a bezpečnostní spolupráce v širším euro-atlantickém regionu a stala se respektovaným partnerem Organizace spojených národů, Evropské unie a států mezinárodního společenství.

Ceremoniál podpisu přistoupení České republiky, Maďarska a Polska k Washingtonské smlouvě se uskutečnil v Trumanově knihovně v americkém městě Independence.

Za Spojené státy dokumenty podepsala ministryně zahraničí Madelaine Albrightová, za Českou republiku ministr zahraničních věcí Jan Kavan, za Maďarsko ministr zahraničních věcí János Martonyi a za Polsko ministr zahraničních věcí Bronisław Geremek.

 

60 let NATO

Severoatlantická aliance jako euroatlantická mezinárodní vojenská organizace, byla založena 4. dubna 1949 podpisem tzv. Washingtonské smlouvy, jež zakotvila vznik bezpečnostní organizace západních demokracií jako odpověď na poválečnou situaci v Evropě.

Základem smlouvy je zejména článek 5: „Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti.“

 

Tento článek měl především odradit Sovětský svaz a jeho satelity od útoku na západní Evropu. V takovém případě by totiž napadeným státem byly i Spojené státy americké, které by jediné byly schopny účinně reagovat na takový útok. Členské státy NATO poprvé použily článek 5 dne 12. září 2001 jako odpověď na teroristické útoky 11. září 2001 v USA.
 
 

Přiložené obrázky

  • 090312_Nato_01.jpg, 16 kB
  • 090312_Nato_02.jpg, 22 kB
  • 090312_Nato_03.jpg, 21 kB
  • 090312_Nato_04.jpg, 18 kB