Konference - Překážky rozvoje malých a středních podniků v ČR

Dne 24.dubna 2006 proběhla v Senátu mezinárodní konference na téma „Překážky rozvoje malých a středních podniků v ČR“. Konferenci spolupořádaly nově založená Unie malých a středních podniků ČR (SME UNION Czech Republic) a Senát Parlamentu ČR, pod záštitou předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Milana Balabána.

Na konferenci vystoupili významní představitelé české politické, ekonomické a podnikové sféry. Konference se zúčastnili také Peter Jungen, spoluprezident Evropské unie malých a středních podniků a Přemysl Sobotka (předseda Senátu).

Příspěvky byly rozděleny do čtyř bloků, které byly zaměřené na perspektivy českých MSP na evropských a světových trzích, na rozvoj ekonomického a institucionálního prostředí, které je příznivé pro rozvoj MSP, na výzkum a vývoj v MSP a na problematiku přístupu MSP k financím a investicím.

Cílem konference bylo upozornit na potřebu koordinované podpory a vytváření prostředí příznivého pro malé a střední firmy. Zvláště za situace, kdy jsou MSP zatíženy vysokým daňovým břemenem, a pohybují se v nefunkčním právním prostředí. Kromě změny domácích poměrů vidí pořadatelé cestu k nápravě ve zlepšení přístupu českých malých a středních podniků k evropským zákonodárným institucím.

Stát podle většiny řečníků stále nedoceňuje význam MSP. I když je malých a středních podniků v České republice naprostá většina, vytváří více než 60% pracovních míst a podílí se na tvorbě HDP pouze zhruba z 40 - 50%.

Podle zástupců firem množství MSP v posledních třech letech stagnuje a počet živnostníků dokonce mírně poklesl. Hlavní problém však vidí podnikatelé zejména v tom, že nevzniká dostatečný počet nových firem a viní z toho především administrativní překážky pro vznik podniků a příliš složité zákony se spoustou výjimek.
Podle Vladimíra Šišky, tajemníka Hospodářské komory ČR, jsou problémy MSP dvojího druhu, vnitřní a vnější. Z vnitřních problémů je to zejména nedostatečná kapitálová vybavenost malých podniků a nedostatek podnikatelského vzdělání, které je dědictvím z doby totality. Mezi vnější problémy pak patří vysoká administrativní zátěž, příliš komplikovaný daňový systém s mnoha výjimkami, které jej činí nepřehledným, špatná vymahatelnost práva, malá úroveň využívání moderních komunikačních technologií, které by jinak mohly snížit transakční náklady, a přebujelá byrokracie.

Břetislav Ošťádal, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků zdůraznil potřebu zbavit se “přívěsků zákonů” a zvýšit tak legislativní průhlednost českého právního řádu. Zákony a jejich novelizace se podle něj mění příliš hekticky a právní úpravy se neřeší změnou konkrétních zákonů, ale samostatnými dodatky, které činí právní systém značně nepřehledným, zejména pak pro malé firmy, které si oproti velkým firmám často nemohou dovolit právní poradce.
Ošťádal se zmínil také o investičních pobídkách, které jsou podle něj vůči českým firmám a MSP zvláště příliš diskriminační. České firmy podle něj nemají nárok na získání daňových úlev tak jako zahraniční podniky, které se stát snaží přilákat.

Podle Tomáše Hrudy, ředitele agentury CzechInvest, která usiluje o zvyšování investic v ČR a pracuje mimo jiné i s investičními pobídkami, se agentura v posledních letech začíná věnovat českým MSP více. K tomu využívá i prostředků z Operačního programu EU “Průmysl a podnikání,” který je určen na budování podnikové infrastruktury. Podle Hrudy skutečnost, že je tento program mezi všemi operačními programy nejúspěšnější (i když stále není plně využit), vypovídá o míře, s jakou jsou MSP podporovány.

Jan Wiesner z Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR poukázal na stále nízkou úroveň čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Ta je v současné době na úrovni zhruba 12%. Podle Wiesnera je příčina nízkého čerpání v administrativní náročnosti, kterou však podle něj nemá na svědomí EU, ale spíše české úřady.

Petr Koten z České bankovní asociace, zdůraznil, že přístup bank se oproti 90. letům značně zlepšil a počet poskytovaných úvěrů vzrostl. Zvýšilo se i množství typů úvěrů pro MSP, takže podniky mají podle něj daleko větší šanci na získání finančních prostředků na své podnikání.

Přiložené obrázky

  • unie02.JPG, 67 kB
  • unie01_a.JPG, 11 kB