Kdy do Senátu? (5.11.2002)

Noví senátoři (zvolení ve druhém kole) dostanou osvědčení až 4.12.2002. Důvodem prodlevy je požadavek na splnění zákonných lhůt pro podání návrhů na neplatnost hlasování a lhůty pro rozhodnutí Nejvyššího soudu k odvolání.

5.11.2002
uveřejnění výsledků 2. kola Státní volební komisí

8.11.2002
konec lhůty pro podání návrhů na neplatnost hlasování, voleb nebo neplatnost volby kandidáta po 1. kole (nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb [§ 87 odst. 2 volebního zákona ])

15.11.2002
konec lhůty pro podání návrhů na neplatnost hlasování, voleb nebo neplatnost volby kandidáta po 2. kole

28.11.2002
- konec lhůty pro rozhodnutí Nejvyššího soudu – pro návrhy podané po 1. kole (20 dnů – [§200n OSŘ a § 88 volebního zákona ]
- termín pro předání osvědčení o zvolení senátorem SVK senátorovu zvolenému v 1. kole [§ 78 volebního zákona – do jednoho měsíce od uveřejnění výsledků voleb]

3.12.2002
Mandátový a imunitní výbor Senátu zkoumá, zda jednotliví senátoři byli platně zvoleni, a svá zjištění předkládá Senátu (§41 ods.1 písm. a) JŘ)

4.12.2002
1. schůze Senátu ve 4. funkčním období

5.12.2002
- konec lhůty pro rozhodnutí Nejvyššího soudu – pro návrhy podané po 2. kole (20 dnů)
- konec 30-ti denní lhůty pro předání osvědčení o zvolení senátorem Státní volební komisí senátorům zvoleným v 2. kole [§78 volebního zákona]
- konec 30-ti denní lhůty, v níž se má sejít první schůze Senátu [§26 JŘ]