Jan Nádvorník se obrátil na Ústavní soud kvůli zrušení výsledku senátních voleb v Praze 11, ve kterých zvítězil (18.12.2004)

Výsledek senátních voleb v obvodu č. 19 (Praha 11 a15) zrušil Nejvyšší správní soud, když uznal stížnost Nádvorníkova neúspěšného protikandidáta Zápotockého na údajnou nekorektnost volební kampaně.

Nejvíce zarážející je skutečnost, že se správní soud nezabýval podstatou věci, s tím, že to není v jeho možnostech. Z vyjádření členů soudu v médiích bylo patrné, že jednali pod časovým tlakem a podstatou věci se nezdržovali.

O co šlo v této kause popisuje případně ve svém článku B, Pečinka: (22.12.2004 MFD):
Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí soudce Baxy byla následující žabomyší válka: starosta Prahy 15 Nádvorník z ODS se v radničních listech pochválil, že by byl dobrým senátorem. Jeho protivník Antonín Zápotocký, starosta Křeslic, lidovec, ve svých radničních listech zase vyzdvihoval svůj názor na obchvat Prahy a napadl postoje okolních starostů. Starosta Uhříněvsi se naštval a vzkázal mu, že "blbne své voliče". Obec Petrovice vydala speciální číslo svého zpravodaje, jehož hlavním obsahem bylo tvrzení, že Zápotocký rozněcuje obavy lidí z obchvatu, aby vydělal desítky milionů. Starosta Zápotocký se naštval a po prohraných volbách podal stížnost k soudu a ten ji uznal.
... Takže starosta Nádvorník byl poněkud mimo hlavní události sporu..

Za zmínku stojí také dvě následující okolnosti. První, že Starosta Prahy-Křeslic A. Zápotocký který dosáhl zrušení výsledku voleb, sám postupoval neférově nebylo bráno v potaz. Druhá - protože účastníkem řízení byl i starosta Nádvorník poslal mu správní soud předvolání. Nádvorník se však nemohl vyjádřit, protože mu byla výzva sdělena do Senátu, jehož nebyl ještě členem a kde si ani nemohl vybírat poštu.

Domnívám se, že je takovéto rozhodnutí soudu vytváří nebezpečný precedens - ze stejného důvodu, kvůli neférové volební kampani - by šlo zrušit v podstatě všechny volební výsledky všech voleb, které se u nás od roku 1989 konaly.

V souvislosti s tímto případem je často vznášena otázka, zda je správné, aby ústavní činitelé veřejně kritizovali rozhodnutí nezávislého soudu? Domnívám se že to je možné a to při plném respektu k nezávislost soudů a soudců a k procesním mechanismům (které samy zahrnují opravné prostředky). Považuji to za jistou zpětnou vazbu, kterou potřebuje každý kdo rozhoduje.

>>>http://www.jannadvornik.cz/index.php