Další soudce ústavního soudu (10.6.2004)

Senát PČR na své 16. schůzi dne 10. června 2004. jmenoval, ve smyslu ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR a § 6 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, paní JUDr. Michaelu Židlickou, novou soudkyní Ústavního soudu ČR. V tajné volbě její kandidaturu podpořilo 52 z 66 přítomných senátorů.

Vyslovit souhlas s touto volbou doporučil plénu svým usnesením i Ústavně právní výbor Senátu PČR. Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, ve svém usnesení konstatoval, že navrhovaný kandidát splňuje všechny zákonné předpoklady pro výkon funkce soudce Ústavního soudu.

JUDr. M. Židlická působila dosud na Masarykově universitě v Brně jako pedagog a je jednou z významných osobností v oboru římského práva. Má bohaté mezinárodní zkušenosti a rozsáhlou publikační činnost.

Přiložené obrázky

  • 100604-1_1.jpg, 19 kB