Čeští vojáci do Afgánistánu (28.1.2004)

Dne 28. ledna 2004 schválil Senát PČR vládní návrh na vyslání sil a prostředků Armády České republiky do Afghánistánu v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda a mise ISAF (International Security Assistance Force).

Návrh počítá s vysláním jednotky speciálních sil Armády ČR do Afghánistánu na dobu v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda do šesti měsíců ode dne vyslání s tím, že jednotka bude složena z vojáků v celkovém počtu do 120 osob bez rotace a také s vysláním kontingentu Armády ČR do Afghánistánu v rámci mise ISAF v celkovém počtu do 30 osob ode dne vyslání do 31. prosince 2004.

V srpnu 2003 převzala NATO vedení mise mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (ISAF) v Afghánistánu, jejímž úkolem je asistovat afghánské přechodné vládě při zajišťování bezpečného prostředí Kábulu a jeho bezprostředním okolí, jakož i při přípravě voleb. Současně na území Afghánistánu probíhá operace Trvalá svoboda, jež podobně přispívá ke stabilizaci země a jejímž primárním úkolem je potírání terorismu.

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1510/2003 z 13. října 2003 rozšířila možnosti mezinárodního angažmá v této oblasti a umožnila Alianci rozšířit působnost ve vytipovaných oblastech a tyto posílené týmy postupně začleňovat pod velení ISAF. Síly ISAF budou v rámci tohoto "rozšířeného mandátu" úzce spolupracovat s operací Trvalá svoboda, OSN, EU a dalšími mezinárodními organizacemi. To však představuje zvýšené nároky na zajištění adekvátní vojenské kapacity. Česká republika vyjádřila na prosincovém zasedání ministrů obrany NATO v Bruselu ochotu se na zvýšení síly a prostředků podílet, za předpokladu, že souhlasu vlády a obou komor Parlamentu ČR. Nejedná se o první nabídku speciálních sil ze strany ČR do operace Trvalá svoboda. Minulá vláda tímto deklarovala připravenost ČR k vojenské podpoře koaličních protiteroristických operací. Nabídka však do této doby nebyla realizována.

Česká republika má příležitost, jako stát, se tímto vysláním sil a prostředků podílet na plnění důležitého cíle NATO a širšího mezinárodního společenství, kterým je vytváření bezpečnějšího prostřední a pokračování demokratizace Afghánistánu.


K vyslání vojáků do Afgánistánu se vyjádřila ODS ústy P. Nečase své podmínky:

1. ODS je přesvědčena, že v možnostech AČR je počítat maximálně se dvěma paralelně vedenými zahraničními operacemi. Stejný názor vyslovila i vládní armádní koncepce. Požadujeme od vlády plán restrukturalizace zahraničních misí v průběhu roku 2004.

2. Navrhovaná jednotka speciálních sil je součástí vojenské zpravodajské služby. Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách, nedovoluje použití této jednotky především v bojové operaci směřující k eliminaci teroristů. Proto požadujeme vyjmutí jednotky z rámce operační struktury vojenského zpravodajství

3. Vláda doloží, že AČR má dostatek kvalifikovaného a vycvičeného personálu pro zajištění tří rotací v této operaci. Nikdo v tuto chvíli neví, zda v následujících měsících nedojde ke zhoršení bezpečnostní situace, která si vyžádá prodloužení pobytu naší jednotky nad rámec 4-6 měsíců či přímé posílení početních stavů jednotky. Nebudeme asistovat u potupného stažení jednotky z důvodu nedostatku personálu tak, jak se tomu stalo u vojenské nemocnice v Basře.

4. Vláda určí konkrétní kapitoly státního rozpočtu a konkrétní finanční částky, které umožní financování této operace, a to potenciálně až do konce roku 2004. Nespokojíme se s neurčitými přísliby, že teprve v průběhu operace najde ministerstvo financí další rozpočtové zdroje pro její financování. To by byl nezodpovědný přístup


Tyto pochybnosti byly v průběhu jednání Senátu vysvětleny ministrem obrany M. Kostelkou (viz stenozáznam na www.senat.cz).

Přiložené obrázky

  • 280104-1.JPG_1.jpg, 25 kB