Česko - britský seminář (9.12.2002)

Dne 9.12.2002 se konal v Hotelu Marriott společný česko - britský seminář "Ekonomická reforma - závěry lisabonského summitu"

Na britské straně byli přítomni: Anne Pringle (Britská velvyslankyně)
Joe Grice (Hlavní ekonom, Ředitel veřejných služeb z Ministerstvo financí UK)
Alison Cottrell (Specialistka na trh práce z Ministerstva financí, UK)
Chris North z úřadu pro vědu a technologie …
Na české straně: Zdeněk Hrubý (Náměstek ministra financí ČR), P. Janeček (rada vlády pro vědu a výzkum ČR) ..
Byly uskutečněny tři worshopy a bylo mi ctí být zpravodajem jednoho z nich.

Lisabonská Evropská rada v březnu 2000 poprvé v historii odsouhlsila strategický cíl pro EU: vybudovat do r. 2010 světově nejpokrokovější ekonomiku opřenou o vědomostní základnu. Britští partneři se s námi dělili o zkušenosti se svým postupem v této oblasti viz brit seminar

Z diskuzí bylo patrné, že si Evropská rada uvědomuje zaostávání Evropy za Spojenými státy v produktivitě práce a konkurenceschopnosti a nutnost reforem. Na britské straně je podstatná podpora inovací a konkurenceschopnosi (zvyšování kvalifikace, poradenství pro malé podnikatele "small business advisory source", daňové úlevy pro vědu a výzkum, ..). Zajímavý byl akcent na zvyšování zaměstnanosti u pracovníků vyššího věku (změna penzijního systému s orientací na delší zůztávání v pracovním procesu, rekvalifikace, časově omezené dotace pro zaměstnavatele, ..)

Přiložené obrázky

  • 091202-1.JPG, 19 kB