Aktuality

 • 3. 7. 2003

  030703-1.JPG

  Polský pohled na budoucnost Evropy (3.7.2003)

  Dne 1.7.2003 navštívila Senát delegace polského senátního výboru pro zahraniční věci a evropskou integraci. Uskutečnila se schůzka s našim výborem pro evropskou integraci. Obě strany si vyměnily názory na roli národních parlamentů ve vztahu k EU. Polskou delegaci představovali: G. Grabowska (předsedkyně výboru), B. Masior (člen výboru) a E. K. Wittbrodt (člen výboru a delegát Polské rep. v Konventu).

 • 19. 5. 2003

  190503-1.JPG

  Návštěva senátního VEI v Londýně (19.5.2003)

  Ve dnech 28.-30.4. vykonala delegace senátního VEI ve složení Jiří Skalický, předseda výboru, Alena Gajdůšková, senátorka, Miroslav Škaloud, senátor, a Štěpánka Götthansová, tajemnice výboru, návštěvu UK. Během svého pobytu se senátoři postupně sešli se členy výboru EU Sněmovny lordů, vedoucím londýnské kanceláře EP, zástupci MZV a Úřadu vlády a reprezentantem britského parlamentu v Konventu EU. Senátory zaujal způsob dělby práce mezi evropskými výbory Horní a Dolní sněmovny britského parlamentu: Zatímco Dolní sněmovna zevrubně dohlíží na každodenní agendu EU, Horní sněmovna si vybírá pouze některá unijní témata, která pak ovšem zpracovává do hloubky.

 • 6. 5. 2003

  0605-1.JPG

  Závěry ze setkání starostů, primátorů a hejtmanů (6.5.2003)

  Dne 6.5.2003 se uskutečnilo v jednacím sále Senátu jednání Starostů, primátrů a hejtmanů, zvolených za Občanskou demokratickou stranu. Toto jednání inicioval senátní klub ODS.

 • 22. 4. 2003

  Usnesení Senátu k připravované ústavní smlouvě EU (22.4.2003)

  Kromě standardního postupu, kdy Senát projednává zákony schválené ve sněmovně, přichází také s vlastními iniciativami. Prvou z takovýchto iniciativ ve čtvrtém volebním období je stanovisko k připravované ústavní smlouvě EU, které bylo přijato na čtvrtém zasedání Senátu dne 17.4.2003. Toto stanovisko bylo iniciováno Výborem pro evropskou integraci a věnuje zvláštní zřetel na vymezení kompetencí a postaveni národních parlamentů v EU.

 • 25. 3. 2003

  250303-1.JPG

  Přijetí franc. ministryně (24.3.2003)

  Dne 24.3.2003 navštívila Senát delegace franc. ministryně pro evropské záležitosti pi. Noelle Lenoir. Paní ministryně přijela diskutovat o budoucnosti Evropy, o jejím rozšíření a o Konventu. To byla také hlavní témata diskuse, při které jsme si vyměnili názory na pozice našich států i jednotlivých politických uskupení na tyto otázky.

 • 6. 2. 2003

  060203-1.JPG

  Zákon o nájemném v ÚPV (6.2.2003)

  Dne 5.2.2003 se uskutečnila informační schůzka v Ústavně právním výboru (ÚPV) týkající se přípravy zákona o nájemném. Příprava nového zákona je reakcí vlády na výrok Ústavního soudu, který rozhodl, že Ministerstvo financí nemůže rozhodovat o regulaci nájemného pouze svými vyhláškami.

 • 26. 1. 2003

  Souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Vl. Železného (26.1.2003)

  dne 23.1.2003 se konala 4. schůze Senátu. Na programu jednání byla i žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Vladimíra Železného.

 • 14. 1. 2003

  140103-1.JPG

  Senátoři a Konfederace politických vězňů (14.1.2003)

  Dne 14.1.2002 se konalo v Hlavním sále Senátu již tradiční každoroční setkání členů klubu senátorů ODS se zástupci Konfederace politických vězňů.

 • 8. 1. 2003

  080103-1.JPG

  Prezentace priorit Min. průmyslu a obchodu (8.1.2003)

  Dne 8.1.2003 se v rámci jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu uskutečnila prezentace priorit Ministerstva průmyslu a obchodu, přednesená ministrem Rusnokem. Po prezentaci se konala diskuse.

 • 7. 1. 2003

  Volby do Evropského parlamentu (7.1.2003)

  Na prvé schůzi Senátu v r. 2003 dne 9.1.2003 bude projednáván zákon o volbách do Evropského parlamentu (senátní tisk č. 4 [4 funkčním období]). Zákon navazuje na sněmovní tisk č. 51 [ze 4. volebního období PSP]

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9