Aktuality

 • 13. 12. 2006

  Elfen_a.jpg

  Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)

  Dne 13. prosince 2006 navštívil senátní výbor pro záležitosti evropské unie německý velvyslanec pan Helmut Elfenkämper a seznámil přítomné s prioritami německého předsednictví v Radě EU. Níže je uveden přehled uvedených priorit

 • 24. 5. 2006

  Návrh Senátu na státní vyznamenání pro r. 2006 (24.5.2006)

  Senátní Podvýbor pro státní vyznamenání obdržel v tomto roce 41 návrhů na udělení státních vyznamenání. Na své druhé a třetí schůzi tyto návrhy projednal a určil k doporučení 24 návrhů. Senát v rámci návrhů výboru a na návrhy z pléna doporučil na svém jednání dne 24.5.2006 celkem 34 vyznamenání.
  Právo propůjčovat a udělovat vyznamenání přísluší prezidentu republiky. Návrhy na propůjčení nebo udělení vyznamenání předkládají prezidentu republiky Poslanecká sněmovna, Senát a vláda; prezident republiky může propůjčit nebo udělit vyznamenání i bez takového návrhu.

 • 16. 5. 2006

  Sn__mek_011.jpg

  Setkání s vědeckými pracovníky Spolkového ústavního soudu (16.5.2006)

  V úterý 16. května 2006 přijala čtveřice členů ústavní komise Senátu (senátoři J. Volný, E. Outrata, P. Janata a M. Škaloud) téměř pět desítek bývalých i současných spolupracovníků soudců Spolkového ústavního soudu v Karlsruhe.

 • 24. 4. 2006

  unie01_a.JPG

  Konference - Překážky rozvoje malých a středních podniků v ČR (24.4.2006)

  Dne 24.dubna 2006 proběhla v Senátu mezinárodní konference na téma „Překážky rozvoje malých a středních podniků v ČR“. Konferenci spolupořádaly nově založená Unie malých a středních podniků ČR (SME UNION Czech Republic) a Senát Parlamentu ČR, pod záštitou předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Milana Balabána.

 • 21. 2. 2006

  brusel01_a.JPG

  Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)

  Výbor Eevropského parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti uspořádal ve dnech 20-21 února společné zasedání se členy národních parlamentů k problematice zvýšení hospodářského růstu v Eurozóně. Jednání navazovalo na zasedání stejného formátu, které se konalo v dubnu minulého roku, a jeho cílem bylo posílit účast členských států v diskusi o makroekonomickém rámci Eurozóny a to prostřednictvím přímých příspěvků členů jejich parlamentů.

 • 8. 12. 2005

  Změna zákona o informačních sytémech veřejné správy (8.12.2005)

  Na své osmé schůzi dne 8.12.2005 Senát schválil změny v zákoně "o informačních systémech veřejné správy" (senátní tisk č. 181). Přijaté pozměňovací návrhy mají význam v tom, že posouvají zákon ve směru elektronizace některých činností státu, tak jak jej preferuje ODS. Ta vychází z iniciativy sdružení eStat.cz, která se dlouhodobě zabývá projekty na elektronizaci státní správy, jejíž zásady uvádí tzv.„e-Government Act“ (Zrovnoprávnění listinné formy dokumentů s elektronickými, komplexní systém centrálních registrů dat, data z centrálního registru si může sáhnout kterýkoli úřad v republice, který bude mít oprávnění....).

  Hlavni změny, které přinášejí přijaté návrhy k senátnímu tisku č. 181 jsou - liberalizace, konkurence a služba pro občana na jednom místě.

 • 8. 12. 2005

  kurka_a03.jpg

  Volba soudce ústavního soudu - JUDr. V. Kůrka (8.12.2005)

  Senát PČR na své 8. schůzi dne 8. prosince 2005 vyslovil souhlas se jmenováním JUDr. Vladimíra Kůrky, novým soudcem Ústavního soudu ČR.

  V tajné volbě se pro jeho kandidaturu vyslovilo 61 ze 65ti přítomných senátorů. Vyslovit souhlas s touto volbou doporučil plénu svým usnesením Ústavně právní výbor.
  Jmenováním JUDr. V. Kůrky dosáhl Ústavní soud po dvou letech plného počtu 15 soudců.

 • 15. 9. 2005

  BulRum02.JPG

  Schválení vstupu Bulharska a Rumunska do EU (15.9.2005)

  Dne 15. září 2005 Senát schválil vstup Bulharska a Rumunska do Evropské unie. Oba státy by se měly podle přístupové smlouvy stát členy EU k 1. lednu 2007.

 • 15. 9. 2005

  Kub01.jpg

  Senát schválil změnu ústavy (15.9.2005)

  Dne 15. září 2005 horní komora schválila senátní návrh změny Ústavy. Tato změna by usnadnila řešení vládních krizí prostřednictvím rozpuštění sněmovny - je zde možnost kdy vlády podát demisi a současně s návrhem prezidenta republiky na rozpuštění Poslanecké sněmovny s ní vysloví souhlas nadpoloviční většina všech poslanců

 • 4. 8. 2005

  nemec01.jpg

  Volba předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (4.8.2005)

  Senát PČR na své 7. schůzi dne 4. srpna 2005 vyslovil souhlas se jmenováním RNDr. Igora Němce, jako předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů. V tajné volbě jeho kandidaturu podpořilo 38 ze 75ti přítomných senátorů.

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9