Aktuality

 • 19. 6. 2009

  Návrh Senátu na státní vyznamenání pro r. 2008 (21.6.2008)

  Senátní Podvýbor pro státní vyznamenání v roce 2008 obdržel 34 návrhů na udělení státních vyznamenáním, z toho 32 pro fyzické osoby a dva návrhy pro skupiny, z toho 17 návrhů in memoriam. Senát PČR návrhy na své 14. schůzi dne 4. června 2008 projednal a schválil celkem 38 jmenných návrhů.

 • 26. 5. 2008

  Barr01Pult.jpg

  Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)

  Předseda Evropské komise José Manuel Barroso navštívil na pozvání předsedy vlády M. Topolánka Českou republiku. Součástí jeho mise byla kromě setkání s M. Topolánkem a prezidentem V. Klausem i návštěva Senátu, kde se uskutečnilo diskusní setkání na téma "Evropská komise a národní parlamenty". K tomuto tématu jej vyzval předseda Senátu. Přemysl Sobotka.

 • 26. 9. 2007

  konf.jpg

  Konference v Senátu - Přímá volba prezidenta (26.9.2007)

  Ve středu 26. září 2007 se v Senátu Parlamentu ČR uskutečnila konference s názvem „Přímá volba prezidenta?“. Se svým pohledem na tuto otázku vystoupili předsedové všech čtyř parlamentních stran, dále dva zahraniční hosté Jean-Claude Colliard z Pařížské univerzity a Milan Čič vedoucí Kanceláře prezidenta Slovenské republiky.

 • 13. 6. 2007

  brusel01_a.JPG

  Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy 11-12.6.2007 (13.6.2007)

  Ve dnech 11-12.6.2007 se uskutečnilo společné, již třetí, parlamentní setkání o budoucnosti Evropy. Poslanci národních parlamentů a někteří europoslanci společně diskutovali o budoucnosti Evropy. Na setkání nazvaném „Spolu…ale jak?“ se tentokrát zaměřili na tři aktuální problémy. Jednalo se o klimatických změnách a energetických otázkách, o obsahu nové verze Ústavní smlouvy a o úloze národních parlamentů v reformním procesu.

 • 8. 6. 2007

  Návrh Senátu na státní vyznamenání pro r. 2007 (8.6.2007)

  Senátní Podvýbor pro státní vyznamenání obdržel v tomto roce 24 návrhů na udělení státních vyznamenání. Senát PČR na své 6. schůzi dne 8. června 2007 projednal jako senátní tisk č. 73 „Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání“ a schválil celkem 25 jmenných návrhů.

 • 15. 5. 2007

  01_P5140024_a_s2.JPG

  Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)

  Dne 14.-15.5.2007 se v německém Bundestagu uskutečnilo 37 jednání Konference evropských výborů parlamentů EU (COSAC). Za Senát PČR se jednání zúčastnili Luděk Sefzig, předseda a M. Škaloud, místopředseda VEU. Témata jednání odrážela jak aktuální priority COSAC – kontrola subsidiarity, tak testování přínosu projednávání a připomínkování Roční strategie politik, současné a budoucí fungování přímé komunikace Komise s národními parlamenty a velké evropské institucionální téma – budoucnost Evropy.

 • 13. 4. 2007

  prez01_a.jpg

  Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)

  Dne 13.4.2007 navštívil prezident republiky V. Klaus Senát. Ve svém projevu pohovořil o významu Senátu jako stabilizačním faktoru a vyzval zákonodárce, aby omezili počet nově vznikajících norem. Podle něj se snaží politici regulovat stále více věcí. V projevu také uvedl, že hlava státu a horní komora jsou do jisté míry na jedné lodi a mají být korektivem při přijímání nových norem. Po ukončdenčení oficiální části došlo k neformálnímu setkání se senátory.

 • 12. 3. 2007

  Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)

  Dne 12. března uspořádal senátní Výbor pro záležitosti EU ve spolupráci se Spolkem českých právníků Všehrd, CEVRO Institutem a Konrad Adenauer Stiftung konferenci věnovanou v Evropské unii tak často vzývanému principu subsidiarity. Subsidiarita je princip ustavený Smlouvou o EU, dle něhož budou Společenství v oblastech, nespadajících do jejich výlučné působnosti, podnikat kroky jen tehdy, nebudou-li členské státy schopny provést navrhovaná opatření lépe. Zpoza řečnického pultu se k tématu vyjádřily osobnosti znalé práva, filosofie, politologie i praktické politiky.

 • 9. 2. 2007

  konf_a.JPG

  Konference v Senátu - Jak dál v EU (30.1.2007)

  Dne 9.2.2007 se v Senátu Parlamentu ČR konala konference pod názvem „Jak dál v EU a pozice ČR“, kterou organizoval předseda Senátu Přemysl Sobotka. Konference byla rozdělena do dvou tématických bloků: První blok Budoucnost Evropské integrace, kterou moderoval Luděk Sefzig z Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR. Druhý blok Priority českého předsednictví 2009, moderoval Ondřej Liška z Výboru pro evropské záležitosti Sněmovny PČR.

 • 30. 1. 2007

  Nový model veřejné správy - konference v Senátu (30.1.2007)

  Dne 30.1.2007 se v Senátu konala konference "Postavení obcí a krajů ve smíšeném modelu veřejné správy", pod záštitou předsedy SP ČR Přemysla Sobotky a veřejného ochránce práv Otakara Motejla. Koferenci předsedal senátor Pavel Eybert z Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí SP ČR.

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9