Aktuality

 • 22. 6. 2014

  Návrh Senátu na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání (19.6.2014)

  Senát PČR na své 22. schůzi dne 19.6.2014 projednal jako senátní tisk č. 307 „Návrh Senátu
  na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání“.

  Právo propůjčovat a udělovat vyznamenání přísluší prezidentu republiky. Návrhy na propůjčení nebo udělení vyznamenání předkládají prezidentu republiky Poslanecká sněmovna, Senát a Vláda; prezident republiky může propůjčit nebo udělit vyznamenání i bez tohoto návrhu.

 • 21. 2. 2011

  110221_Sport00.JPG

  Kam kráčí český sport - Seminář v Senátu (21.2.2011)

  V pondělí 21.2.2011 se v Jednacím sále Senátu PČR uskutečnilo již druhé setkání, které se zabývalo českým sportem, jeho problémy, způsoby financování a možným dalším vývojem. Tento seminář organizoval Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a průběhem tohoto setkání přítomné provázel pan senátor Petr Bratský.

 • 3. 2. 2011

  110203_Sefcovic_tit.JPG

  Návštěva místopředsedy Evropské komise v Senátu PČR (3.2.2011)

  Dne 3.2.2011 navštívil místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič Senát PČR, aby se setkal se zástupci Výboru pro evropské záležitosti a Výboru pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost.

 • 19. 1. 2011

  110105_HU_pres_tit.JPG

  Priority maďarského předsednictví EU (19.1.2011)

  Dne 5. 1.2011 navštívil senátní výbor pro záležitosti EU velvyslanec Maďarska v ČR Dr. László Szőke a seznámil přítomné s prioritami maďarského předsednictví v Radě EU.

 • 1. 12. 2010

  Informace vládního zmocněnce pro zastupování české republiky před soudním dvorem EU (1.12.2010)

  Dne 1.12.2010 byl senátní výbor pro záležitosti EU seznámen vládním zmocněncem se stavem případů které jsou aktuálně vedeny proti ČR v rámci porušení práva EU.

 • 15. 9. 2010

  100913_V4_tit.JPG

  Setkání výborů pro evropské záležitosti zemí Visegrádské skupiny - V4 (15.9.2010)

  Ve dnech 13. -15. září se uskutečnilo v Senátu setkání výborů pro evropské záležitosti zemí Visegrádské skupiny (V4). Visegrádská setkání, se od společného vstupu do Unie konají každých šest měsíců. Jsou to fóra, která umožňují koordinaci stanovisek skupiny k důležitým otázkám a kde si členové výborů vyměnit své zkušenosti na aktuální témata.

 • 8. 9. 2010

  100909_emise_tit.JPG

  Otázka globálního oteplování v Senátu (8.9.2010)

  Přesvědčení o antropogenním vlivu na oteplování země je jeden z klíčových důvodů pro unijní aktivity vedoucí k omezování emisí skleníkových plynů. Je také v pozadí řady důležitých politických záměrů EU souvisejících s klimatem, které povedou k astronomickým finančním výdajům. Snaha rekapitulovat a diskutovat klíčové argumenty IPCC pod náhledem odborníků klimatologů i skeptiků byl jeden z důvodů pro zahájení semináře "Výstupy a data poskytovaná Mezinárodním panelem pro změnu klimatu (IPCC)".

 • 19. 7. 2010

  Priority belgického předsednictví EU (19.7.2010)

  Dne 14. 7.2010 navštívila senátní výbor pro záležitosti EU velvyslankyně Belgie v ČR J. E. Renilde Loeckx a seznámila přítomné s prioritami belgického předsednictví v Radě EU.

 • 19. 5. 2010

  Nadbytečná Úmluva o rozmanitosti kulturních projevů (19.5.2010)

  Úmluva o kulturních projevech vytvořená na půdě UNESCO byla oběma komorám předkládána již v roce 2007. V Senátu nebyla odsouhlasena. Dne 19.5.2010 byla na 19 schůzi Senátu znovu předložena k projednání, a to v nezměněné formě. Tentokrát byla schválena. O čem je tato Úmluva?

 • 22. 4. 2010

  Strategický rámec udržitelného rozvoje v Senátu (22.4.2010)

  Na 18 zasedání Senátu byl přeložen vládou tzv. Strategický rámec udržitelného rozvoje. Tato aktivita je součástí v EU dohodnutého systému vytváření tzv. strategických koncepcí, a vykazování ukazatelů "udržitelného rozvoje". Ten Evropská rada přijala v r. 2001 v Göteborgu a dále jej rozvíjela. Tato dohoda vedla k ustavení české Rady vlády pro udržitelný rozvoj a k vypracovávání různých nadrezortních národních strategií, které jsou vesměs slohovým cvičením bez efektu.

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9