2. schůze Výboru pro evropskou integraci (13.12.2002)

Dne 11.12.2002 se konala 2. schůze Výboru pro evropskou integraci (jejimž jsem členem). V rámci jednání byly vyslechnuty informace státního tajemníka pro evropské záležitosti JUDr. Pavla Teličky o stavu vyjednávání o přístupu ČR k EU a dalších souvisejících záležitostech.

Dále byly podány informace o prioritách řeckého přesednictví EU, které uvedl řecký velvyslanec J. E. Eleftherios Karayannis.
Priority, které bude mít Řecko po dobu svého předsednictví jsou:
1) rozšiřování (přístup nových zemí, důraz na plnění harmonogramu ..)
2) udržitelný rozvoj (zvýšení produktivity práce, Evropa znalostí, rozvoj propojenosti, pracovní místa)
3) řešení migrace (stejný postup ve všech státech EU)
4) budoucnost Evropy (rámcová ústava)
5) zahraniční vztahy

Byly podány informace ředitelky odboru komunkační strategie na min. zahraničí Mgr. Jany Adamcové o prioritách vlády v oblasti komunikační strategie týkající se přístupu k EU v r. 2003. Jedná se o komunikační postupy v rámci informování občanů o Evropské unii v souvislosti s referendem chystaným na r. 2003.
Celková částka na prezentaci dosahuje 200 mil. Kč. V současné době je zkompletován a dokončen marketingový plán komunikační strategie. Větší část prostředků bude směrována do televizních médií. Nová koncepce se bude více obracet na seniory, na ženy v domácnosti, na menší obce a vesnice a na aktivity přímo v regionech České republiky. Koncepce předpokládá vznik i nových městských informačních středisek. Osobně se obávám, že času pro přípravu je poměrně málo a že příležitost se uplatnit tu bude mít mnoho s vládou spřátelených mediálních agentur.

Závěrem přednesl senátor J. Zieleniec zprávu delegáta Senátu v Konventu EU z jeho dvanáctého zasedání
- právní subjektivita EU a problémy s ní spojené.
- Evropská ústava
(bude uvedena na stránkách Senátu)