Senátní volby 2008 - Rozumím svému obvodu i potřebám jeho obyvatel

Náš senátní obvod představuje pestrý stočtyřicetitisícový útvar. Žijeme v mnoha lokalitách, které se od sebe vzájemně velmi liší. Máme i své rozdílné starosti, ať už se týkají veřejného pořádku, nakládání s odpady nebo výstavby. Řadu problémů však máme společných. Jedním z nich je např. doprava.

 
Složitost dopravní situace je násobena na jedné straně dosud nedostavěnou sítí hlavních komunikací (zejména okruhů), která by odvedla podstatnou část vnitroměstských dopravních toků a jednak velmi malým počtem parkovacích míst mimo veřejné komunikace. Zejména tyto skutečnosti staví hl. m. Prahu do podstatně odlišného světla oproti jiným městům v západní Evropě, s nimiž je jinak srovnatelná buď svojí velikostí nebo významem. Zlepšení dopravní situace a ozdravení životního prostředí v patří mezi priority hlavního města Prahy. Situace má své řešení a to je postupně realizováno komunálními politiky. Nadále budu přijímaná opatření v této oblasti komunikovat s veřejností a hájit její zájmy jako dosud.  (viz např. tramvajová trať Radlická)

Demografická situace se v posledních letech v Praze příliš nemění. Populace stárne a větší počet lidí se dostává do důchodového věku. Bez ohledu na věk potřebujeme dát svým dnům smysluplnou náplň. Chci přispívat k všem opatřením zajišťujícím důstojné a aktivní prožívání této části našeho života. V mém zorném poli bude také trvalá kontrola dostatku míst ve školkách pro pracující matky, které mají trvalé bydliště v našem obvodu.

Praha prošla v historii mnoha proměnami. Někdy město rostlo živelně, jindy pod přísným dohledem "plánovaného" hospodářství. Současná změna městské infrastruktury i nová výstavba přináší pohodlnější život, avšak některým z Vás může připadat nepřiměřená, nebo obtěžující. Aby měly takovéto změny co nejmenší negativní dopady budu nadále podporovat otevřená jednání všech zúčastněných . Společnost v obci je vždy místem komplikovaného střetávání nejrůznějších zájmů a funguje na základě kompromisů. Na jejich hledáním se budu s vaší podporou rád opět podílet.
 


K tomu, aby byl náš obvod příjemným místem pro život budu věnovat pozornost také podpoře čistoty a pořádku včetně postihování drobné kriminality a vandalství. Dále dostatku udržované zeleně i parků, hřišť pro děti a zajišťování vybavenosti pro sportovní vyžití včetně budování nových cyklistických stezek.   
(viz např., hřiště a sportoviště nebo parky .)