Senátní volby 2008 - Kdo mě podporuje


R.Šebrle
Roman Šebrle, desetibojař, olympijský vítěz.
Desetiboj je všestrannost. Zdá se mi, že pro politiku je potřeba totéž. Senátora Škalouda znám jako člověka i politika. Má dostatek zkušeností, rozhled a široký záběr. Jeho vítězství by prospělo naší budoucnosti. Podporuji jeho kandidaturu.

K. Gott
Karel Gott
Abych mohl odjíždět i vracet se bez obav domů, musím mít zaručenou jistotu a klid pro moji rodinu. Senátor Miroslav Škaloud je můj favorit pro dny s jistotou a klidem.
P. Bém
MUDr. Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy.

Všichni potřebujeme dobré politiky, ať už na úrovni komunální, nebo celostátní. O to víc pak potřebuje kvalitní politické zastoupení tak významná metropole, jakou je Praha. Její občané si zaslouží ve funkcích svých volených zástupců ty, kteří se během své dosavadní politické kariéry, ale také během svého profesního a soukromého života osvědčili jako spolehliví nesobečtí lidé na svém místě. Ze své zkušenosti vím, že Miroslav Škaloud takovým člověkem je. Má za sebou tvrdou práci věnovanou občanům městské části Praha 5 a problémy svého volebního obvodu zná velmi důvěrně. Potýkal se s nimi totiž každodenně. V dnešní době, která nejen v politice smazává rozdíl mezi skutečnou realitou a virtuální realitou, ve které se zdá, že každý může kandidovat kdekoliv a na cokoliv, je štěstím narazit na kandidáta s konkrétními výsledky a tak pevnou vazbou na voliče, které zastupuje. Nejen proto jsem přesvědčen, že právě on je tím správným kandidátem.


J. Dvořák
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc., rektor Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky.

Vážím si ho jako čestného a spolehlivého člověka. Oceňuji jeho trvalý zájem o podporu vzdělávání, školství a inovací, jeho politický rozhled i bohaté profesní, a životní zkušenosti. Má vždy čas naslouchat a umí porozumět.


T. Topfer
Tomáš Töpfer, herec, ředitel divadla, senátor.

Práce v senátu, ač to tak z venku nevypadá, je především práce týmová. Tak, jak jsem poznal mého vzácného kolegu M. Škalouda, mohu jen potvrdit, že by našemu týmu, v případě nezvolení pro další funkční období, chyběl zkušený, vzdělaný, přátelský a hlavně nesmírně pracovitý kolega. Pokud budete volit do senátu, dejte mu svůj hlas. Uděláte mi tím velkou radost a našemu klubu nebude chybět vážený a vzácný člen.


A. Vondra
RNDr. Alexandr Vondra, místopředseda vlády pro evropské záležitosti.

V Praze 5 - na Smíchově a v Košířích - jsem prožil své dětství a mládí. Mirka Škalouda is vážím jako přátelského, čestného a pracovitého člověka, který na jedné straně umí naslouhat lidem a na druhé straně si dokáže stát za svým názorem. Po dobu své práce v Senátu vždy svědomitě hájil zájmy České republiky a v evropských debatách se nebál mluvit otevřeně a zaníceně. Má mou plnou podporu.


I. Langer
Ivan Langer, ministr vnitra ČR.

Senátor Škaloud je muž na pravém místě, který zúročuje své dosavadní zkušenosti z komunální politiky i senátu a bylo by škoda o něj přijít. Znám jej z jeho legislativní činnosti v senátu, a proto ho podporuji i pro další volební období.


D. Vodrážka
Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13.
Rozvoj městských částí je cílem všech radnic na území volebního obvodu pana senátora Škalouda. Spolupráce s ním nám přináší prohloubení informací o daném regionu a potřeb jeho občanů. Svou prací v senátu ukazuje vysoké nasazení, které je mu vlastní.

F. Blažek
František Blažek, starosta MČ Praha Řeporyje.

Kolegy Mirka Škalouda si vážím jako přátelského, vzdělaného a pracovitého člověka, který umí naslouchat lidem a dokáže stát za svým názorem. Má zájem o komunální politiku a má porozumění pro potřeby.


J. Veselý
Prof. Ing. Jaroslav Veselý, DrSc., starosta MČ Praha Zličín.

Miroslav Škaloud si jako bývalý starosta MČ Praha 5 v oblasti komunální politiky získal přehled, který si i nadále udržuje. Jako senátor přichází s jednotlivými náměty. Je na něho spolehnutí a je příkladem v plnění slibů, které dal voličům před volbami.

J. Malíková
Jaroslava Malíková, ředitelka kulturního klubu Poštovka.

Považuji MŠ za velmi slušného a všestranně kultivovaného člověka. Jako politika si jej vážím pro jeho přímé a nekonfliktní jednání. Věřím, že jako senátor bude nadále hájit a prosazovat zájmy a potřeby všech slušných lidí v naší oblasti.