Senátní volby 2002 - Základní programové body a priority

kandiduji do senátu za ODS v senátním obvodu č. 21 - Praha 5, Praha 13, Řeporyje, Slivenec, Zličín. Níže jsou uvedeny mé priorityZákladní programové body a priority


» Funkční a úsporný stát
» Cesta k prosperitě
» Zákon a pořádek
» Vzdělání je investice
» Důchodová reforma a reforma financí
» Dostupné bydlení
» Podpora řešení komunálních problémů
» V Evropě jako rovnoprávný partnerFunkční a úsporný stát
Stát má svým občanům účinně sloužit a má je co nejméně zatěžovat. Má se starat o jejich bezpečí. Má hájit jejich zájmy navenek. Má pečovat o chod veřejných institucí. Musí ale být levný a zdravý a nesmí občany příliš zadlužovat. Daněmi a přerozdělováním nesmí příliš tlumit hospodářský růst.


Cesta k prosperitě
Podnikavost a práce je zdrojem hodnot, prospěchu a lepší životní úrovně všech. Hodlám odstraňovat překážky bránící plněji rozvinout osobní iniciativu a možnost postarat se o sebe. Budu podporovat opatření, která budou zvyšovat motivaci k práci a aktivitu. Daně a přerozdělování nesmí příliš tlumit hosporářský růst.


Zákon a pořádek
Zajištění podmínek pro bezpečný život občanů je základním úkolem státu. Je nezbytné reformovat právní řád tak, aby v centru jeho pozornosti byl vždy občan a ochrana jeho práv, nikoliv státní byrokracie a její fungování.


Vzdělání je investice
Rozumná investice do vzdělání a zvyšování kvalifikace se vyplácí. Vyplácí se nejen těm, kteří sami investují čas a peníze do svého vzdělání, ale z plodů práce vzdělaných lidí mají nakonec užitek všichni občané. Stát by proto neměl nijak bránit lidem nacházet nejlepší možné formy vzdělávání.


Důchodová reforma a reforma financíJe nezbytně nutné změnit celý systém sociálního a zdravotního pojištění a propojit jej s daňovým systémem. Jedním z největších současných rizik je financování penzijního systému. Důchodový systém se dostal do krize, která se bude v důsledku demografického vývoje dále prohlubovat.

Dostupné bydlení
Dostupnost bydlení je v Praze jedním z nejpalčivějších problémů. Je třeba uskutečnit řadu vzájemně provázaných legislativních opatření, která povedou k fungujícímu trhu s byty s širokou nabídkou jejich kvality a výše nájemného. Změny musí být provedeny tak aby se lidé nedostali do sociálně neřešitelné situace.


Podpora řešení komunálních problémů
V komunální politice existuje množství lokálních problémů, k jejichž efektivnímu řešení již nestačí vůle radnic, ale k nímž jsou zapotřebí legislativní změny. Týká se to zejména bezpečnosti, ochrany veřejného prořádku a dopravy. Budu prosazovat takové zákony, které obcím usnadní řešení jejich problémů.


V Evropě jako rovnoprávný partner
Evropskou integraci chápu jako příležitost k budování svobody, otevřenosti a liberálního řádu. Považuji za obrovskou šanci stát se součástí prostoru, ve kterém platí volnost pohybu osob, zboží a služeb. Budu se zasazovat o to, aby Česká republika byla součástí prostoru mezinárodní spolupráce, namísto prostoru soupeření jednotlivých národů.
Funkční a úsporný stát
Stát má svým občanům účinně sloužit a má je co nejméně zatěžovat. Má se starat o jejich bezpečí. Má hájit jejich zájmy navenek. Má pečovat o chod veřejných institucí. Musí ale být levný a zdravý a nesmí občany příliš zadlužovat. Daněmi a přerozdělováním nesmí příliš tlumit hospodářský růst.


Cesta k prosperitě
Podnikavost a práce je zdrojem hodnot, prospěchu a lepší životní úrovně všech. Hodlám odstraňovat překážky bránící plněji rozvinout osobní iniciativu a možnost postarat se o sebe. Budu podporovat opatření, která budou zvyšovat motivaci k práci a aktivitu. Daně a přerozdělování nesmí příliš tlumit hosporářský růst.


Zákon a pořádek
Zajištění podmínek pro bezpečný život občanů je základním úkolem státu. Je nezbytné reformovat právní řád tak, aby v centru jeho pozornosti byl vždy občan a ochrana jeho práv, nikoliv státní byrokracie a její fungování.


Vzdělání je investice
Rozumná investice do vzdělání a zvyšování kvalifikace se vyplácí. Vyplácí se nejen těm, kteří sami investují čas a peníze do svého vzdělání, ale z plodů práce vzdělaných lidí mají nakonec užitek všichni občané. Stát by proto neměl nijak bránit lidem nacházet nejlepší možné formy vzdělávání.


Důchodová reforma a reforma financíJe nezbytně nutné změnit celý systém sociálního a zdravotního pojištění a propojit jej s daňovým systémem. Jedním z největších současných rizik je financování penzijního systému. Důchodový systém se dostal do krize, která se bude v důsledku demografického vývoje dále prohlubovat.

Dostupné bydlení
Dostupnost bydlení je v Praze jedním z nejpalčivějších problémů. Je třeba uskutečnit řadu vzájemně provázaných legislativních opatření, která povedou k fungujícímu trhu s byty s širokou nabídkou jejich kvality a výše nájemného. Změny musí být provedeny tak aby se lidé nedostali do sociálně neřešitelné situace.


Podpora řešení komunálních problémů
V komunální politice existuje množství lokálních problémů, k jejichž efektivnímu řešení již nestačí vůle radnic, ale k nímž jsou zapotřebí legislativní změny. Týká se to zejména bezpečnosti, ochrany veřejného prořádku a dopravy. Budu prosazovat takové zákony, které obcím usnadní řešení jejich problémů.


V Evropě jako rovnoprávný partner
Evropskou integraci chápu jako příležitost k budování svobody, otevřenosti a liberálního řádu. Považuji za obrovskou šanci stát se součástí prostoru, ve kterém platí volnost pohybu osob, zboží a služeb. Budu se zasazovat o to, aby Česká republika byla součástí prostoru mezinárodní spolupráce, namísto prostoru soupeření jednotlivých národů.