Plnění vlastního programu

V 2002, tj. v roce voleb do Senátu jsem z širšího portfolia preferencí (viz základní programové body a priority) vytipoval několik nejzávažnějších oblastí, kterým jsem se po zvolení věnoval. Byla to problematika bydlení, důchodová reforma, reforma financí a evropské záležitosti. Co jsem v jednotlivých oblastech učinil a co se v nich událo je uvedeno pod následujícími odkazy.


Dostupné bydlení
pro podrobnosti klikněte na titulek

Zde byla hlavním příspěvkem Koncepce rozhýbání trhu s byty, která byla publikována i na jiných webech, prezentována na kompetenčním týmu ODS a na různých seminářích a ve sbornících. Současně jsem vytvořil podrobný popis Řešení problematiky nájemního bydlení, (tj. popis detailních změn v jednotlivých legislativních oblastech upravujících bydlení). Rovněž jsem se podílel na změně zákona o jednostranném zvýšení nájemného, který byl navržen socialisty a to jako důsledek našeho vstupu do EU a nutnosti podřídit se lidskoprávnímu standardu platnému v Evropě (a který lze vymáhat u Evropského soudu pro lidská práva). Změna, kterou jsem prosadil spočívala v odstranění možnosti následené regulace nájmů, které jsou nyní sjednávány zcela volně a dále odstranila problém s definicí místně obvyklého nájemného (vzhledem k historické deformaci cen nájmů by bylo prakticky nemožné tento systém aplikovat, cena bude stanovena jen dohodou).


Penzijní reforma
pro podrobnosti klikněte na titulek

Zde je hlavním příspěvkem koncepce penzijní reformy, tzv. reforma metodou komplementární konverze, která byla původně nastartována v rámci sdružení ISEA K. Havlíčkovou a O. Schneiderem. Dopracována byla již na individuální bázi a s mou podporou a financováním. Jádrem návrhu je postupný, soustavný nárůst váhy fondovým způsobem financovaných důchodů s originálním zapojováním nejprve starších ročníků do systému a s minimálními transakčními náklady. Tuto práci jsem spolu s K. Havlíčkovou prezentoval na kompetenčním týmu ODS.


Reforma financí
pro podrobnosti klikněte na titulek

Přispěvkem byla podpora systému reformy veřejných financí zpracovaných ve formě tabulkové prezentace. Ta reprezentuje systém změn důchodů a dávek. Zahrnuje změny v důchodech (starobních, invalidních, vdovských a vdoveckých, sirotčích), v nemocenské, v příspěvcích na nezaměstnanost, v dávkách pro děti, v podpoře bydlení a v daňové oblasti. Tento návrh byl prezentován v některých odborných skupinách ODS a bezpochyby přispěl k diskusi o nastavení parametrů reformy.


V Evropě jako rovnoprávný partner
pro podrobnosti klikněte na titulek

Hlavním mým působením v evropském výboru bylo pečlivé posuzování evropských aktů tak aby má stanoviska přispívala k prohlubování volnosti pohybu osob, zboží a služeb a k vytváření prostoru racionální spolupráce ale současně aby bránila nadbytečným regulacím a aktivistickým záměrům, které mohly přinést více škody nežli užitku. Inicioval jsem řadu stanovisek výboru, která získala podporu pléna Senátu (viz odkaz).

Analyzoval evropskou ústavní smlouvu v jednotlivých jejich fázích, včetně její přeměny na Lisabonskou smlouvu a dále strategické cíle a další okolnosti směřování EU. Svá stanoviska jsem vyjádřil v řadě vystoupení (včetně publikování na svém webu).


Ostatní

V ostatních oblastech jsem se poměrně podrobně věnoval přípravě veškeré projednávané legislativy (jako místopředseda klubu, v posledních dvou obdobách). Zde jsem se podílel i řadou návrhů a vstupů v rozličných oblastech od energetiky přes životní prostředí až po lidská práva. Zjednodušený popis toho, co bylo projednáno v posledním období spolu s mými komentáři je uvedeno na

 

Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)

Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (20.9.2007)

Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (17.7.2007)


Po zkušenostech získaných v Senátu považuji za nutné se spíše soustředit na kvalitu předpisů, na pečlivé posouzení jejich možných důsledků nežli se realizovat v legislativním aktivismu (tj. vytváření nadbytečných norem), který je na jedné straně odrazem prosazování skupinových zájmů nebo populismu a na druhé straně existence vžité představy o „legislativní léčbě“, tj. Je-li zde problém, zákon jej vyřeší.


Senát organizuje řadu konferencí a seminářů (k jednotlivým zákonům a problémům) a dále veřejná slyšení. Pro ilustraci - jedno z posledních, které jsem spoluorganizoval a z větší části řídil se týkalo energetiky. To mělo vydat srozumitelné sdělení odborníků na téma budoucí energetické politiky ČR. Senát se zde pokusil v rámci svých možností zajistit alespoň částečné napravení tohoto informačního deficitu v této oblasti. Viz

Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)