Dětská hřiště a možnosti volnočasových aktivit dětí na P5

Pokud jde o dětská kriště a možnosti sportovního i jiného vyžití pro děti je je situace následující.

To zda a jak si mohou děti hrát a sportovat obecně souvisí s trávením jejich volného času. To je aktivita, kterou pomáhá MČ dětem uskutečňovat prostřednictvím jak budování a spravováním veřejně přístupných dětských hřišť, finanční podporou sportovních klubů (vázanou na péči o děti), podporou volnočasových aktivit na školách, v kulturních klubech, v Základních uměleckých školách, a podporou ostatních iniciativ zabývajících se organizováním volného času dětí.

Veřejně přístupná dětská hřiště

V současné době je ve veřejné zeleni na Praze 5 - 57 volně přístupných dětských hřišť, z nichž 55 je spravovaných odborem městské zeleně ÚMČ Praha 5. Další hřiště mají školy a sportovní kluby.

Veřejně přístupná hřiště jsou v lokalitách: Aréna – Hořejší nábřeží, Bochovská, Brdlíkova, Brichtova, Butovická, Dětský ostrov, Dubrovnická, Farkáň, Grussova, Hennerova, Hřiště pro míčové hry v parku Husovy sady, Hořejší nábřeží, Husovy sady, Kavalírka, Klamovka, Klikatá, Krškova, Kudrnova, Lamačova, Lamačova - Lohniského, Lipová alej, .Lipského, Lipského 2, Lohniského u lesa, Lohniského u lesa 2, Lohniského vnitroblok, Lohniského vnitroblok 2, Machatého, Na Habrové, Na Ovčíně, Na Vršku, Nepomucká, Okrouhlík, Pěší zóna mezi Werichovou a Voskovcovou, Pěší zóna u nemocnice, Pivcova, Přímá, Pod Děvínem, Pod Kotlářkou, Radlická, Renoirova, Renoirova vnitroblok, Renoirova vnitroblok 2, Sacre Coeur, Sady na Skalce, Santoška, Trachtova, Tréglova, Turbová, U Misijního střediska, U Statku, Vejražkova, Wassermannova, Zapova, Záhorského, Základní škola Wassemannova, Základní škola Wassemannova 2

Mezi největší a nejlépe vybavená veřejně přístupná dětská hřiště patří
Dětský ostrov   s množstvím atrakcí pro nejmenší i větší děti, dětské hřiště v parku Sacre Couer nad nákupním centrem Nový Smíchov, dětské hřiště Okrouhlík , hřiště Aréna na Hořejším nábřeží, dětské hřiště Bochovská , hřiště v parku Santoška   a hřiště v parku Husovy sady atd. Dále je na Praze 5 pět veřejných hřišť na míčové hry s umělým povrchem, tyto hřiště jsou: na Dětském ostrově, na Aréně, v parku Sacre Coeur, na dětském hřišti Okrouhlík, na sídlišti Homolka při ulici Brdlíkova a v letošním roce přibude hřiště na míčové hry s umělým povrchem na hřišti Radlická – Pechlátova.

Na níže uvedených stránkách je na seznamu 57 veřejně přístupných hřišť na P5, spolu s podrobným popisem. Ve fotogalerii každého hřiště jsou i jeho obrázky. Obrázky jsou velmi výmluvné - ukazují velký rozsah úprav, množství hracích prvků a rozsah možných sportů.

www.prazska-hriste.cz

Do dětských hřišť a do herních prvků ve veřejné zelení investuje Městská část každoročně značné částky. Za léta 1999 - 2005 jsou následující. 1999: 800 000,- Kč; 2000: 2 000 000,- Kč; 2001: 600 000,- Kč; 2002: 8 000 000,- Kč; 2003: 5 500 000,- Kč; 2004: 5 500 000,- Kč; 2005: 3 000 000,- Kč a v roce 2006: cca 4 500 000,- Kč

Hřiště u základních škol
Mezi další hřiště patří ty, které spravují jednotlivé základní školy a do kterých investuje MČ5. Tato hřiště jsou z větší míry také veřejně přístupná. Jsou to Základní škola Barrandov (Chaplinovo nám), Fakultní základní škola Barrandov II (V Remízku), Fakultní základní škola (Drtinova), Základní škola (Grafická ) Základní škola (Kořenského), Základní škola (Nepomucká), Základní škola (Plzeňská), Základní škola (Podbělohorská), Základní škola (Radlická), Základní škola (U Santošky), Tyršova základní škola (Tyršovy školy), Základní škola waldorfská (Butovická), Základní škola (Weberova).
Jako příklad vybavení lze uvést školní sportovní areál u ZŠ v Remízku - 2 víceúčelová hřiště s umělým povrchem (tenis, basketbal), 3 antukové kurty (tenis, volejbal), 1 hřiště na plážový volejbal, běžecká dráha o délce 250 m a skateboardová rampa).

Sportoviště klubů
Mimo hřišť, dětských hřišť s hracími prvky a sportovišť v rámci škol existují dále hřiště a sportoviště u sportovních klubů, např. TJ Sokol Jinonice (Butovická), SK Motorlet Praha (Výmolova), TJ. Dělnická (Xaveriova), TJ Sokol Košíře (Klamovka), TJ Sokol Zlíchov (Nad Zlíchovem), Tenisový klub - LTK Cibulka (V Stráni), Tenis Šmukýřka (Na Výši), Golf club Praha (Plzeňská), Colf Club Erpet Praha (Strakonická), SK Čechie Smíchov (Podbělohorská), Rugby Club Tatra Smíchov (Podbělohorská), SK Gordic (Ke Hřbitovu).
Jako příklad poskytovaných sportovních aktivit pro děti lze uvést Tj. Sokol Jinonice: košíková, akrobatický rock and roll, volejbal, taneční oddíl, fotbal, divadelní soubor.; SK Motorlet Praha: oddíl fotbalu, tenisu, moderní gymastiky, plavání, badmintou, šachy, volejbal, plavecká škola, dětská herna Jngleland, ...

Volnočasové aktivity dětí v rámci škol
Na MČ5 je 13 základních škol a většina z nich podporuje volnočasové aktivity. Jejich vyjmenovávání by zabralo poměrně dost místa. Pro ilustraci uvádím nabídku činnosti jen dvou:
ZŠ Barrandov (Chaplinovo nám.)
Sportovní kroužky (sportovní hry, stolní tenis, florbal, košíková, odbíjená, sportovní gymnastika, lakros a míčové hry). Kroužky s estetickým zaměřením (keramika, hra na flétnu, saxofon, klarinet). Kroužky vzdělávací a počítačové (příprava na přijímací zkoušky na SŠ, různé počítačové kroužky, soutěžní bridge, jazyk anglický a francouzský, Atomy - zaměření na biologii a ekologii, kroužek zdravotnický). Lze využít internetové počítačové učebny pro veřejnost, Lze využít posilovny nebo sportovního areálu (platí i pro veřejnost), kde nejoblíbenější jsou U-rampa a víceúčelová hřiště s umělým povrchem

Na hřištích školy po celý rok probíhají sportovní soutěže, výuka sportovních disciplín (kopaná, florbal a tenis) a v závěru školního roku některé disciplíny PDOH (pražských dětských olympijských her). Je možné také přijít do tělocvičny na některou z ostatních aktivit (cvičení SOKOLa všech věkových skupin, florbal - Jaroch, tenisová škola TALENT, kopaná,taneční studio POHYB, KERBEROS)

Podobně ZŠ Barrandov (V Remízku)
Kroužky bez finančních příspěvků: sportovní hry, gymnastika, stolní tenis, košíková, hudební kroužek, papírové modely
Kroužky s finančními příspěvky: atletika, florbal, kopaná, tenis, volejebal, biatlon, gymnastika, aerobik, cvičení pro předškolní děti, karate, taekwon-do, Wung Tsun, keramika, grafika, výuka jazyků, školní internet
Kroužky v rámci školy: internet, hry v klubovně, stolní tenis, šikovné ruce, taneční kroužek, fotoamatér, klub kino, školní časopis, divadelní kroužek, výtvarná dílna, šití, míčové hry, hry v přírodě, aerobik, fantasy hry, RPG hry, florbal, košíková, ..
Kroužky v rámci družiny: výtvarná a hudební výchova, jóga, pohybové hry, aerobik, Pěvecký soubor Pegas - zájmový útvar ZŠ Barrandov.

Volnočasové aktivity dětí v rámci ZUŠ
Na MČ5 jsou k dispozici Dům dětí a mládeže Štefánikova, ZUŠ na Popelce, ZUŠ Štefánikova, Music Art Praha (Barrandov), Klub Klamovka (Podbělohorská), Kulturní klub poštovka (Zahradníčkova)
Jak příklad aktivit lze uvést DDM Štefánikova: počítače, programování, klub internetových her, letečtí modeláři, elektronika, stavba plastikových modelů, angličtina, balet, hip-hop, kondiční aerobik, moderní tanec, pohybová výchova, taneční aerobik, společenský tanec, latinsko-americké tance, moderní tanec, divadelní soubor, kouzelníci, tábornická kytara, flétna, sboreček-klasický zpěv, střelci, šachy, deskové alogickéhry, florbal, sebeobrana pro děti, košíková, sportovní hry, plavání začátečníci, pokročilí..., šikovné ruce, výtvarné hrátky, tvořivé hrátky pro maminky s dětmi, aranžmá a dekorace, textilní výtvarné techniky, keramika, keramika pro děti s maminkami, keramické studio, .. pro pokročilé, turistika, chovatelé, rybáři, hrátky pro předškoláky, výtvarka pro děti, Modeláři..

Volnočasové aktivity dětí v rámci ostatních organizací
Dalšími organizacemi sponzorovanými městskou částí, které nabízejí organizovaný volný čas dětem jsou např.: Junák - svaz skautů a skautek (Grussova, Zoubkova, Podbělohorská), Divadlo Akcent (Ostrovského /Amaterké divadlo, taneční kursy pro mládež/), Dětské divadelní studio (Švédská 35), Baletní škola MaJa (Štefánikova), Taneční studio pohyb (Pražského), šachový klub Smíchov (Zubatého), klub deskových her Paluba (Lidická), SSK Future (Voskovcova), Výtvarný spolek Hruška (Vltavská), Kulturní a mateřské centrum Barrandov (Werrichova), OS Pohyb (Dreyerova), ..

Shrnutí
Na MČ Praha 5 je k dispozici 57 veřejně přístupných hřišť pro děti s hracími prvky, všech třináct základních škol má své sportovní areály nebo hřiště, existuje 11 sportovišť u sportovních klubů. Dále pak je k dispozici velmi široká paleta možností pro volný čas dětí.