Senátní volby 2008 - Základní programové body a priority

Chci zejména podporovat

» Zdravý a efektivní stát se spravedlivým a přitom motivujícím sociálním systémem.  

» Odstraňování překážek bránících rozvíjení osobní iniciativy. Podnikavost a práce je zdrojem hodnot a lepší životní úrovně všech.

» Navracení logiky a vymahatelnosti právního řádu

» Vzdělání a inovace, jako podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti.

» Flexibilnější postavení členských států v EU pro zachování odolnosti vůči globální konkurenci

» Zdravý rozvoj regionu. Hledání souladu zájmů všech zúčastněných je při změnách vždy zárukou nekonfliktních postupů a harmonického vývoje.
Zdravý a efektivní stát
Stát má svým občanům účinně sloužit a má je co nejméně zatěžovat. Má se starat o jejich bezpečí, hájit jejich zájmy navenek a pečovat o chod veřejných institucí. Musí ale být levný a zdravý a nesmí občany zbytečně zadlužovat. Musí mít účinný, spravedlivý a přitom motivující sociální systém.

Cesta k prosperitě
Podnikavost a práce je zdrojem hodnot, prospěchu a lepší životní úrovně všech. Budu nadále usilovat o odstraňování překážek bránících plnému rozvíjení osobní iniciativy a možnosti postarat se o sebe. Daně a přerozdělování nesmí příliš tlumit hospodářský růst a ekonomickou aktivitu občanů.

Ochrana práv a vymahatelnost práva
Zajištění podmínek pro bezpečný život občanů je základním úkolem státu. Je nezbytné reformovat právní řád tak, aby v centru jeho pozornosti byl vždy občan a ochrana jeho práv, nikoliv státní byrokracie a její fungování. Právnímu řádu je zapotřebí navracet logiku a vymahatelnost.

Podpora vzdělání a inovací
Pro zvýšení konkurenceschopnosti je nezbytná podpora vzdělání a inovací. Investice do vzdělání a zvyšování kvalifikace se vyplácí. Vyplácí se nejen těm, kteří sami investují čas a peníze do svého vzdělání, ale z plodů práce vzdělaných lidí mají nakonec užitek všichni občané. Vzdělaný občan má také více příležitostí na pracovním trhu.

V Evropě jako rovnoprávný partner
Evropskou integraci chápu jako příležitost k budování svobody, otevřenosti a liberálního řádu. Volný pohyb osob, zboží a služeb má velký vliv na zvyšování životní úrovně. Podporuji flexibilnější status členských států, nežli je dosud, aniž by byly narušeny základní principy fungování společného trhu.

Podpora řešení komunálních problémů
Podporuji zdravý rozvoj regionu a ochranu práv jeho občanů. Spravedlivá koordinace zájmů všech zúčastněných při rozvoji infrastrukury i zástavby je zárukou nekonfliktních postupů a harmonického vývoje.