Z16_07 Na Pláni

Podnět na pořízení změny „Z 16/07 NA PLÁNI“ č.parc. 1592/1, 1591, 1592/11, 4911/2 části k.ú. Smíchov

Podnět MČ Praha 5

Současný stav

Nezastavěná část pozemků č.parc. 1592/1, 1591 k.ú. Smíchov v obytné čtvrti Na Pláni při ulici K vodojemu byla v ÚPn potvrzena jako rezervní plocha na realizaci objektu ZŠ doplňujícího chybějící prostory ZŠ Radlická místo stávajícího objektu (dnes využíván k jiným účelům). Přesunutím plochy VVS se uvolnilo souvislé území v severní části lokality pro záměr MČ Praha 5 na výstavbu obytných domů.

Pozemek č.parc. 4911/2 tvoří přilehlou komunikaci a je začleněn do plochy VVS.

Navrhovaná změna
Jedná se o změnu plochy veřejného vybavení - mateřské, základní a střední školy (VVS) na území s funkcí bydlení – čistě obytné (OC).

Posouzení
Podnět na změnu ÚPn podává MČ Praha 5 prostřednictvím OIV.

Po přehodnocení potřeb pominul nárok MČ Praha 5 na rezervní plochu VVS pro ZŠ Radlická a z toho důvodu je návrh plochu využít po změně ÚPn na území čistě obytné (OC) při realizaci záměru „Výstavba bytových domů Na Pláni – startovací byty“, který je předmětem veřejné zakázky. Předkládaný podnět na změnu ÚPn byl kladně projednán na 28. zasedání ZMČ Praha 5 dne 16.2.2006.

Přiložené obrázky

  • Z16__2_1_1.jpg, 100 kB
  • Z16__1_1_1.jpg, 99 kB
  • z16.JPG_1.jpg, 110 kB