Z19_06 Nad Kavalírkou

Podnět na pořízení zadání změny Z 19/06 "NAD KAVALÍRKOU" parc.č. 842, k. ú. Košíře

DRUH: - změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: - stavby k bydlení
PŮVODNÍ STAV V ÚPn: - školská zařízení (VVS)
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: - čistě obytné (OC)

A. Současný stav
Pozemek parc.č. 842 k.ú. Košíře se nachází v ohybu ulice Nad Kavalírkou původně sloužilo jako venkovní sportovní zařízení přilehlé školy - Gymnázia Nad Kavalírkou. V současné době je hřiště uzavřeno, neudržováno, škola jej nevyužívá.
Plocha v minulosti využívaná pro sport (cca 2500 - 3000m2) je situovaná na upravené centrální části pozemku (celková výměra pozemku je 6137m2) a zasahuje i do dalšího pozemku jiného vlastníka.
Část pozemku lemovaná komunikací je svažitá.

B. Stav dle ÚPn
Pozemek se nachází v území s funkčním využitím pro školská zařízení (plochy veřejného vybavení VVS - mateřské, základní a střední školy). Do plochy VVS (o celkové ploše 21700m2) je zahrnuta i plocha náležící škole a přilehlá část komunikace. Plocha VVS není dle ÚPn v soupisu území určených pro veřejně prospěšné stavby (VPS) a není územní rezervou pro školská zařízení.

C. Navrhovaná změna ÚPn
Čistě obytné území - OC
Důvodem pro změnu využití pozemku je soukromé vlastnictví a praktické neužívání pozemku pro funkci určenou územním plánem. Vzhledem k tomu, že se pozemek nachází v obytném souboru Šmukýřka (území čistě obytné - OC), je záměrem vlastníků pozemku využít je pro obytnou zástavbu.
Pozemky byly vráceny původním vlastníkům na základě restituce. V této souvislosti uvádí, že v rámci restituce postoupili vlastníci těchto pozemků některé své další pozemky městu a ponechaly je k veřejnému využití (např. pozemek č.p. 1837/9 o výměře cca 5600m2, 1748/1 o výměře 8836m2, k.ú. Košíře). Pozemek umožňuje svým tvarem a velikostí umístit budoucí obytný soubor.
Součástí funkční plochy OC je i zahrnutí části přilehlé ulice Nad Kavalírkou.
Žádost je doplněna ověřovací studií zástavby.

Přiložené obrázky

  • Z19__2_1.jpg, 100 kB
  • Z19__1_1.jpg, 102 kB
  • z19.JPG, 104 kB