Z10_06 Högerova

Podnět na pořízení změny Z 10/06 "HÖGEROVA I" parc.č. 954/11, 954/12, k.ú. Hlubočepy

DRUH: - změna funkčního využití ploch
PŘEDMĚT: - nové stavby k bydlení
PŮVODNÍ STAV V ÚPn: - školská zařízení (VVS)- 8/VS/5 (SŠ, ZŠ)
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: - všeobecně obytné (OV)

A. Současný stav
Pozemky parc.č. 954/11, 954/12, k. ú. Hlubočepy, se nachází v bloku zástavby ohraničené ulicemi Högerova, Štěpařská, K Barrandovu na sídlišti Barrandov. Území je mírně svažité severním směrem. Podél ulic Högerova a Štěpařská jsou realizovány nebo připravovány záměry výstavby obytné zástavby. Pozemky v místě jsou volné, neudržované, bez zeleně.

B. Stav dle ÚPn
Předmětná část pozemků parc. č. 954/11, 954/12, k. ú. Hlubočepy, o výměře cca 8 000m2 se dle ÚPn nachází v území s funkčním využitím pro školská zařízení (plochy veřejného vybavení VVS - mateřské, základní a střední školy). Plocha VVS (o celkové výměře cca 30850m2) je dle výkresu č. 25 ÚPn a seznamu veřejně prospěšných staveb (VPS) vedena pod č. 8/VS/5-střední školy, základní školy.

C. Navrhovaná změna ÚPn
Všeobecně obytné území (OV)
Důvodem pro změnu je záměr využít část pozemků parc.č. 954/11, 954/12 na výstavbu obytného domu, v návaznosti na stávající a předpokládanou zástavbu v lokalitě.
Vzhledem k současné demografické prognóze obyvatelstva se nejeví nutnost blokování ploch pro výstavbu školy jako potřebné.

Přiložené obrázky

  • z10__1_.JPG, 93 kB
  • z10__2_.JPG, 94 kB
  • z10.JPG, 96 kB