Správní obvody

Území Prahy tvoří jednotný správní a samosprávný celek - hlavní město Prahu. Z hlediska samosprávy se Praha vnitřně dělí na 57 městských částí – samosprávných celků. Městské části jsou spravovány zastupitelstvy městských částí v čele s radami a starosty. Jejich rozhodnutí provádějí úřady městských částí. Z těchto městských částí je 15 tzv. velkých a jejich názvy jsou dány čísly. Počet jejich obyvatel je v rozsahu od 28 tis. (Praha 15) do 140 tis. (Praha 4). Další tři městské části - Řepy, Letňany a Horní Počernice mají více nežli 10 tis. obyvatel, ostatní mají pod 10 tis. Hranice městských částí jsou na vloženém obrázku vyznačeny žlutou linií.

Město vykonává také státní správu (tzv. výkon přenesené působnosti). Na základě obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, došlo od 1.7. 2001 ke změně správních obvodů na celkový počet 22. Tyto správní obvody jsou vyznačeny na vloženém obrázku červenou línií. Takovéto rozdělení zlepšilo homogenitu a dostupnost státní správy v rámci Prahy jako celku.

Přiložené obrázky

  • spravnicleneni.jpg, 139 kB
  • spravnicleneni1.JPG, 115 kB