Smíchov Jih

Urbanistická studie Smíchov - jih řeší území od ulice Ostrovského jižním směrem na Zlíchov až ke smyčce tramvajové trati v Hlubočepích. Toto území je nejvýznamnější řešené území v rámci městské části Praha 5. Význam tohoto území vyplývá zejména z těsného sousedství s celoměstským centrem, novým centrem Smíchova, Pražskou památkovou rezervací a městskou památkovou zónou.

Nejvýznačnější změnou v lokalitě je určení obytné a smíšené zástavby (OV - všeobecně obytné, SMJ - smíšené městského jádra a SVM - smíšené městského typu) na místě, kde se v současné době dosud nachází část pozemků smíchovského nádraží.

Veřejné projednání "Urbanistické studie Smíchov - jih" s výkladem, který se konalo dne 22.1.2002. Fyzické a právnické osoby, orgány a organizace mohly zasílat své připomínky písemnou formou do 22.února 2002.

Přiložené obrázky

  • smichovjih__1_.JPG, 89 kB
  • smichovjih__2_.JPG, 91 kB
  • smichovjih__3_.JPG, 192 kB
  • smichovjih__4_.JPG, 143 kB
  • smichovjih.JPG, 147 kB