Slivenec

Rozvojové území ve Slivenci v oblasti křížení ul. Novořeporyjské a ul. K Barrandovu. Nachází se severně od lakality U jezírka. Změna územního plánu je plánována až po r. 2010. Navrhované využití je OC (čistě obytné) OV (všeobecně obytné) a SVM (smíšené městského typu) /červené šrafování/ v oblasti navazující na zastavěné území. V severní části jsou navrhovány změny VN (služby a nerušící výroba), ZOS (ostatní bez specifikace funkční náplně) /modré šrafování/. Území je proloženo částmi se změnou na ZN (přírodní nelesní plochy) /zelené šrafování/.


Přiložené obrázky

  • sliv01_a.JPG, 178 kB
  • sliv02_a.JPG, 170 kB
  • sliv03_a.jpg, 223 kB
  • sliv04_a.jpg, 183 kB
  • sliv05_a.jpg, 258 kB