Radlice - Jinonice 2 Urbanistická studie (23.3.2007)

Rozvoj území v oblasti Radlice-Jinonice v souvislosti s radlickou radiálou ukázal na nezbytnost prověření další územně plánovací dokumentací, např. urbanistickou studií.

V r. 2000 vyústily závěry průzkumů a rozborů do zadání urbanistické studie Radlice-Jinonice, která měla řešit celkový rozvoj území včetně dopravních vztahů. Úkolem studie tak bylo mimo jiné také v konceptu rozpracovat dvě základní varianty trasy - městskou (ve které by se radiálou stala Radlická ulice) a segregovanou (nová radiála by stála mimo profil Radlické ulice a hlavně mimo městskou zástavbu). Koncept urbanistické studie rozpracoval v roce 2001 uvedené varianty a doložil k nim ve standardním obsahu i další urbanistické souvislosti. Závěry studie posuzoval tým odborníků, byl projednáván ve výborech Zastupitelstva hlavního města Prahy a v dotčených městských částech.

Viz také Radlická radiála 2

Souhrnný pohled na studii vycházející s vítězné segregované varianty viz  Objemová studie - souhrnný pohled (1.372 kB).

Níže jsou zobrazeny dílčí části studie. Radlická radiála je vyznačena světlejšími liniemi patrnými např. na obr 1. Odpojení radiály směrem ke Zlíchovu je patrné na obr. 3. Tento obrázek zobrazuje podobnou oblast jako obr 2 v oddíle Doprava - Radlická radiála 2, kde jsou zvýrazněny dopravní vztahy.

Přiložené obrázky

  • radjino_2__1_.JPG, 140 kB
  • radjino_2__2_.JPG, 141 kB
  • radjino_2__3_.JPG, 137 kB
  • radjino_2__4_.JPG, 135 kB
  • radjino_2.JPG, 1404 kB