Nové Košíře - urbanistická studie (25.2.2007)

Snaha revitalizovat frekventovanou lokalitu vymezenou ulicemi Plzeňská, Jinonická, Starokošířská a Vrchlického vedla Městskou část Praha 5 k přijetí urbanistické studie, která by mohla dát impuls k obnově dané oblasti. Stejně jako příliv investic do centrální části Smíchova vytvořil multiplikační efekt obnovy, lze předpokládat, že nové projekty pomohou sehrát podobnou roli i v této lokalitě.


KosireUrb
Obrázek - etapy obnovy: fáze-1 bílá, fáze-2 bleděmodrá, fáze-3 červená, oranžová a žlutá, fáze-4 modrá a fialová (fáze-5 mimo rozsah)

Urbanistická studie by měla vtisknout této oblasti daný strukturní charakter. Navržené objekty nejsou finální představou, vyjadřují spíše jen možné objemové poměry. Reálné stavby budou muset respektovat stávající limity využití území daného územním plánem, dopravními normami a hygienickými podmínkami.

Projekt se snaží zacelit a sjednotit proluky a volné neefektivně využívané pozemky.Centrem dostavby bude okolí budovy Základní školy Plzeňská čp. 39/117, kde je možné vybudovat prostory pro kulturní vyžití a odpočinek s návazností na dobudované obytné budovy s obchodními prostorami včetně ozelenění.


Namísto chaotického a urbanisticky nedotčeného prostředí viz např. Hlaváčkova ulice

old03 old02
nabízí urbanistická studie vytvoření prostoru s podobnými instalacemi jako v jiných modernizovaných částech Prahy.

new01 new02


Prostorové schema např. v okolí Hlaváčkovy ul. by mohlo mít následující uspořádání

Faze3Sch

MČ Praha 5 na základě zveřejněného záměru pronajala některé své pozemky firmě RS development s.r.o. za účelem využití k investiční výstavbě a k činnostem s touto výstavbou souvisejícím. O další pozemky pro dobudování plánovaných objektů pořádala Hl. m. Prahu.

Urbanistická studie počítá s pěti fázemi projektu
fáze 1 Holečkova Plzeňská
fáze 2 Holečkova
fáze 3 Hlaváčkova
fáze 4 Starokošířská
fáze 5 Jinonická

Přiložené obrázky

  • kosirefaze1.jpg, 72 kB
  • kosirefaze2.jpg, 91 kB
  • kosirefaze3.jpg, 100 kB
  • kosirefaze4.jpg, 76 kB
  • kosirefaze5.jpg, 94 kB