Zlatý Anděl

Nový obchodně administrativní komplex Zlatý Anděl je projektem, který dal impuls k přestavbě Smíchova (stavba byla dokončena v listopadu 2000). Je výrazem moderních trendů v současné světové architektuře a spojuje v sobě originální architektonické prvky s nejnovějšími technickými řešeními. Investorem projektu je nizozemská společnost ING Real Estate.

Hlavním dodavatelem stavby se stala česká stavební společnost PSJ holding. Autorem projektu je francouzský architekt Jean Nouvel ve spolupráci s českým ateliérem A 8000. Komplex Zlatý Anděl nabízí přes 13. 000 m2 kancelářských a 7. 000 m2 prodejních ploch.

Zlatý Anděl je vystavěn na místě hostince U Zlatého Anděla. Komplex je podstaven přímo nad stanicí metra trasy B - Anděl, vyrostl na pozemku o rozloze 7. 600 m2. Nabízí přes 13. 000 m2 kancelářských a 7. 000 m2 prodejních ploch, součástí areálu je také restaurace. V podzemních garážích je k dispozici 224 parkovacích míst. Projekt tvořený čtyřmi budovami dotváří z hlediska urbanistického chybějící zástavbu v této části města. Jednotlivé budovy se od sebe liší konceptem, půdorysem a také cenovou úrovní. Přízemí budov je společné, rozčleněné na malé a velké obchodní jednotky. Velkou část obchodní plochy tvoří supermarket, skrytý v útrobách budovy a přístupný z pasáže. Do ulice vystupují pouze jednotlivé obchody, navazující svým charakterem na obchody v současné zástavbě. Struktura nabízených služeb je volena tak, aby byla zaručena co nejširší nabídka.

Jedním z hlavních principů, na kterých je projekt založen, je široká využitelnost celého areálu pro veřejnost i oživení okolí křižovatky Anděl. Významným městotvorným prvkem je vytvoření nového náměstí na terase objektu. Na této terase, která je přístupná veřejnosti, bylo vysázeno dvanáct vzrostlých stromů. V jedné části terasy je umístěna restaurace.

Přiložené obrázky

  • zlatyA1.JPG, 160 kB
  • zlatyA2.JPG, 175 kB
  • zlatyA3.JPG, 146 kB
  • zlatyA4.JPG, 181 kB