Zlatý lihovar

Projekt byl pozastaven, nicméně tato oblast je stále v zájmu investorů a dříve nebo později k zástavbě dojde. Projekt zůstává na stránkách z důvodů ilustrace možného typu zástavby.

V jižní části rozvojové oblasti Smíchov-jih se nalézá zlíchovský lihovar, který již ukončil výrobu. Na území tohoto areálu plánovala společnost Zlatý lihovar a.s. vytvořit komplex zahrnující kancelářské prostory, kulurní zařízení, obchody a byty. Součástí revitalizace této oblasti měla být i úprava přilehlého území (v jižní části, na prvním obrázku vlevo) na park. Na přání památkové ochrany mělo zůstat zachováno několik útvarů, jako je např. bývalý objekt varny, nebo hlavní dominanta - komín. Požadavek na zachování těchto objektů zůstane zřejmě i do budoucna zachován.

Přiložené obrázky

  • lih01_a.JPG, 110 kB
  • lih02_a.JPG, 53 kB
  • lih03_a.JPG, 57 kB
  • lih04_a.JPG, 130 kB