Dětský ostrov (20.10.2002)

Obnova Dětského ostrova. V současné době je z důvodů rekonstrukce Dětský ostrov na smíchovském břehu Vltavy uzavřen. V průběhu zimy se podařilo provést základní zemní práce a dopravit na ostrov těžkou stavební techniku, nyní jsou stavební práce v plném proudu, takže za pár týdnů se již na ostrově začnou rýsovat první budovaná hřiště,

Ostrov chřadl a chřadl až…
Dětský, dříve Židovský ostrov, byl cílem procházek již v polovině devatenáctého století. Dle dobových fotografií, které se podařilo při přípravě záměru nashromáždit, tu v té době stálo několik dřevěných kluboven různých spolků a malá restaurace se zahrádkou. Od dob první republiky byla tato plocha postupně upravována do podoby veřejného sportoviště s kvalitním zázemím pro děti, kde nechybělo ani velké brouzdaliště. Celý ostrov se tak stal oblíbeným místem sportovního vyžití zdejších občanů a zejména pak jejich dětí.
Od devadesátých let však celý areál začal pustnout a veškeré zařízení bylo postupně devastováno. Státní organizace Povodí Vltavy, která je vlastníkem celého ostrova, neměla na rekonstrukci a provoz veřejného sportoviště finanční zdroje, které ze zákona musí přednostně investovat do jí spravované sítě říčních jezů, zdymadel a přehrad. Po letech neřešené situace proto nová rada Prahy 5 schválila záměr převzít plochu ostrova do správy městské části a navrátit ji jejímu původnímu využití. Tak začala dlouhá cesta k dnešní přeměně ostrova.

Nesnadná cesta projektu
Projekt prošel řadou korektur, neboť pro nesnadnou dostupnost ostrova bylo zapotřebí volit takové technologie, které zde bylo možno využít. Další omezení určovala například památková či protipovodňová ochrana celé lokality. Přes všechna omezení se však podařilo zachovat maximum navrhovaných úprav. Celý projekt byl dokončen v létě loňského roku. Na podzim pak Zastupitelstvo Městské části Praha 5 schválilo potřebné rozpočtové krytí celé akce ve výši patnácti milionů korun.

Na co se můžeme těšit
Navrhované řešení obnoví všechny dříve užívané plochy sportovišť. Vše však bude řešeno nověji a vybaveno na současné úrovni. Rekonstrukční práce, které začaly v prosinci vykácením několika silně narušených a nemocných stromů, pokračovaly celou zimu. A jaká bude budoucí podoba Dětského ostrova?
"Plocha je řešena tak, aby zde našli své místo všechny věkové kategorie. U vstupu na ostrov budou lavičky, altánek a vůbec zázemí pro klidné posezení, následovat budou tři samostatná dětská hřiště pro různé věkové kategorie, na ně naváže dráha pro kolečkové brusle, která bude lemovat fotbalové hřiště s umělou trávou, kurty na volejbal a stále populárnější petanque. V zadní části ostrova pak budou menší prvky skateparku. Celý záměr dále doplní nové veřejné osvětlení, výsadba nových stromů a keřů, obnova oplocení celého areálu a nové lavičky. Projekt nezapomněl ani na pítko či domek pro správce.

Hlavní rekonstrukční práce jsou plánovány na jarní a letní měsíce. V rámci celé akce navíc městská část s Povodím Vltavy koordinujeme opravu konstrukčních částí vyhlídky za můstkem, která do budoucna umožní zajistit příjezd na plochu ostrova alespoň pro vozidla údržby. Současně s touto opravou má městská část vybudovat veřejné toalety, které budou jistě vítaným zázemím celého areálu.

Výhledově je v jižní špici ostrova plánován vznik malé rodinné kavárničky se zahrádkou, která by měla návštěvníkům sloužit o několik měsíců později po zprovoznění plánované rekonstrukce. Nově budou upraveny i návštěvní hodiny, neboť v nočních hodinách bude areál uzavřen. Občané zde jistě naleznou příjemné prostředí pro trávení volného času.

>>>http://www.skaloud.net/index.php3?act=aktuality&display=166&offset=7

Přiložené obrázky

  • detskyostrov.jpg, 8 kB
  • detskyostrov2.jpg, 65 kB
  • detskyostrov3.jpg, 71 kB
  • detskyostrov4.jpg, 208 kB