Nové projekty

 • Walter2.JPG

  Nová zástavba v lokalitě Waltrovky

  Ve druhé polovině března představila irská společnost Red Group svůj projekt zástavby Waltrovky. V areálu by měly být domy a byty, které pojmou na čtyři tisíce obyvatel. V kancelářských budovách, které budou zároveň sloužit jako protihluková bariéra, najdou práci až tři tisíce lidí.

 • skolka2.jpg

  Nová mateřská školka u ZŠ Tyršova

  V areálu ZŠ Tyršova na místě stávajícího objektu družiny je zahájena stavba nové mateřské školky. Jedná se o přízemní objekt, ve kterém budou 3 třídy včetně zázemí. Kapacita školky je 70 dětí. Do školky bude dováženo jídlo ze ZŠ Tyršova, ve školce bude nově vybavená výdejna jídel.Vlastní stavba je převážně dřevostavba, z části je zděný objekt.

 • ksrtouzska3.JPG

  Obnova polikliniky Kartouzská

  Městská část Praha 5 přistoupila k obnově polikliniky Kartouzská. V rámci tohoto záměru vybrala prostřednictvím výběrového řízení nového provozovatele areálu, který se zavázal na své vlastní náklady realizovat stavební úpravy předmětu nájmu v rozsahu a dle časového harmonogramu stanoveného záměrem rozvoje zdravotnického zařízení.

 • Strom4.jpg

  Strom do každé ulice

  Městská část Praha 5 přišla s projektem "Strom do každé ulice". Cílem projektu je, jak již název napovídá, přivést kus přírody do vybraných ulic Smíchova – obnovit a vysadit nová uliční stromořadí tam, kde zeleň chybí nejcitelněji, a přispět tak ke zlepšení životního prostředí pro obyvatele Prahy 5. V prvé části projektu se počítá s novou výsadbou vzrostlých stromů uličního stromořadí ve třech ulicích na Smíchově - Zborovské, Jindřicha Plachty a Vltavské.

 • Tilehonam2.JPG

  Rekonstrukce Tilleho náměstí na Barrandově

  Městská část Praha 5 přichází s projektem rekonstrukce a modernizace Tillheo nám. V současné době je náměstí veřejným prostorem s několika dosluhujícími lavičkami, nefungující fontánou, s několika nefunkčními stánky umístěnými v podloubí lehké zástavby. Celkově působí náměstí zanedbaným dojmem. Provádění úprav v minulé době bylo poměrně obtížné vzhledem k tomu, že větší část pozemků v uvedeném prostoru je v soukromých rukou. MČ5 přistoupila k jednání s majiteli a situace se posunula pozitivním směrem.

 • lavkaF5.JPG

  Pěší lávka přes ulici K Barrandovu

  Investor: MČ Praha 5
  Generální projektanti: Matroprojekt Praha, a.s., Ing. arch. P. Kotas, Atelier designu a architektury

 • oregon01.JPG

  Oregon house

  Oblast Zličína, která se v posledních letech stala oblíbeným cílem developerů otvírajících v Praze prodejní centra, přivítá brzy i novou budovu s kancelářskými prostory.

 • plovx02_a.JPG

  Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy

  Městská část Praha 5 plánuje zřídit demontovatelnou veřejnou plovárnu na náplavce Hořejšího nábřeží. Stavba je navržena jako veřejná plovárna s gastroprovozem a sociálním zázemím. Stavba bude demontovatelná a bude využívána pouze sezóně v letních měsících. Po skončení provozu bude rozebrána a uskladněna. Součástí plovárny bude hřiště na volejbal a dětský koutek.

 • jino04_a.JPG

  Obnova Jinonického zámečku

  Investor: V - INVEST
  Autor zastavovací studie: D a M s.r.o., architektonická kancelář
  Umístění: Na Vidouli - Karlštejnská
  K návrhu stavby je vydáno územní rozhodnutí.

 • cibulkapark2.jpg

  Obnova parku „Na Cibulce“

  Na základě objednávky od MHMP - odboru městské zeleně byla zpracována krajinářsko-architektonická studie obnovy parku Na Cibulce. Cílem bylo získat koncept obnovy významné památky na území HMP za vzniku plně funkčního prostoru. Studie má být východiskem pro legislativní a správní změny nutné k realizaci obnovy parku a je základem pro územně plánovací a projektovou práci.

Strana: 1 2 3 4