Tunel Mrázovka 01 - celkový pohled, severní a jižní průčelí (10.10.2004)

Dne 26. 8. 2004 byla slavnostně otevřena jedna z nejvýznamnějších dopravních staveb Prahy posledních let - tunel Mrázovka. Tato stavba byla realizována díky celkové investici hlavního města Prahy ve výši 7,149 miliard Kč.

Tunel propojuje dva důležité úseky městského okruhu: ulici Radlická a Strahovský tunel. Zprovozněním tohoto úseku a navazujícího mostu přes ulici Plzeňskou se zprůjezdní celá jihozápadní část městského okruhu od Barrandovského mostu po Malovanku. Zároveň dojde k podstatnému zrychlení průjezdu mezi tak významnými městskými částmi, jakými jsou Praha 6 a Praha 5. Zhotovitelem stavby je Sdružení Mrázovka, které tvoří Metrostav a.s. a Subterra a.s.

Tunel Mrázovka je součástí dosud nedokončeného vnitřního (městského okruhu). Propojení posledního velkého úseku okruhu, tedy oblasti Malovanka (výjezd ze Strahovského tunelu) a Pelc Tyrolka (severní konec mostu Barikádníků), se předpokládá zhruba v roce 2011. Po dokončení tohoto posledního kroku budou moci motoristé dojet z jedné strany Prahy na druhou kterýmkoliv směrem za 10 – 15 minut.

Celkový pohled na průběh tunelu: 039 Tunel Mrázovka


viz také:
> detaily k tunelu

Přiložené obrázky

 • 101004-2.JPG, 90 kB
 • 101004-3.JPG, 84 kB
 • 101004-4.JPG, 95 kB
 • 101004-5.JPG, 78 kB
 • 101004-6.JPG, 96 kB
 • 101004-7.JPG, 85 kB
 • 101004-8.JPG, 75 kB
 • 101004-9.JPG, 70 kB
 • 101004-1.jpg, 370 kB
 • mrazovka1.JPG, 84 kB
 • mrazovka2.JPG, 14 kB
 • mrazovka3.JPG, 14 kB
 • mrazovka4.JPG, 15 kB
 • mrazovka5.JPG, 18 kB