Radlická radiála 1 (28.9.2002)

V únoru 2002 zahájil Magistrát hl. m. Prahy, sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy, veřejné projednávání Urbanistické studie Radlice – Jinonice. V návrhu Územního plánu SÚR hl. m. Prahy v roce 1998 byla zpracována varianta Radlické radiály „městská“ využívající v maximální míře trasu Radlické ulice. Dotčená Městská část Praha 5 s tímto nesouhlasila a výsledkem dalšího jednání bylo vyhlášení velkého rozvojového území „Radlická radiála“, umožňující znovu řešit trasu Radlické radiály a to ve dvou variantách.

1. segregovaná varianta - vedená do tunelu dobývacím prostorem Radlické cihelny
2. městská varianta – vedená po Radlické ul. do portálu tunelu při ulici Výmolova
V roce 2001 byla na základě aktualizovaného zadání zpracována urbanistická studie k projednání. Ani po skončeném, uvedeném, veřejném projednávání není ještě známo jednoznačné upřesnění celé trasy Radlické radiály. V současné době probíhaly dohadovací řízení mezi MČ Praha 5 a Sekcí Útvaru rozvoje hl. m. Prahy o konečném upřesnění trasy a následném zahájení přípravy stavby Radlické radiály. Po projednání důvodů byl vypracován postup, který doporučuje zpracovat dopravní zátěže u obou variant, na jejichž základě vypracuje SÚR hl. m. Prahy argumentační přehled jednotlivých variant. Ten bude MČ Praha 5 poskytnut jako podklad pro konečné rozhodnutí. Následně dojde k svolání nového dohadovacího jednání mezi MČ Praha 5 a SÚR hl. m. Prahy.

viz také: Radlická rediála 2

 

Přiložené obrázky

  • 280902-3-1.jpg, 103 kB
  • 280902-3-2.jpg, 88 kB
  • 280902-3-3.jpg, 88 kB